Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Vermassalon tuulivoimahanke, Virrat

Ilmatar Vermassalo Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Pirkanmaan maakuntaan Virtain kaupungin länsiosaan. Hankealueelle suunnitellaan enintään 25 tuulivoimalaa.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Pirkanmaa, Virrat
Public hearing: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 22.9.2023 saakka.
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Ilmatar Vermassalo Oy suunnittelee Virtain kaupungin alueelle Vermassalon tuulivoimapuistoa. Hankealue sijoittuu Virtain kaupungin keskustaajamasta noin yhdeksän kilometrin etäisyydelle Vermasjärven länsipuolelle. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 4 300 ha. Hankealueelle suunnitellaan enimmillään 25 tuulivoimalaa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 345 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. 

Hankkeen sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavan yhdessä joko Ilmattaren Tuuramäen tuulivoimahankkeen kanssa tai ABO Wind Oy:n Myyränkankaan tuulivoimahankkeen kanssa ilmajohdolla. 

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristönvaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja: 

 • VE 0: Hanketta ei toteuteta. 
 • VE 1: Hankealueelle rakennetaan enintään 25 tuulivoimalaa.
 • VE 2: Hankealueelle rakennetaan enintään 21 tuulivoimalaa 
 • VE3: Hankealueelle rakennetaan enintään 20 tuulivoimalaa

Tuulivoimapuiston liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tarkastellaan alustavasti kahta toteutusvaihtoehtoa: 

 • SVE A: Sähkönsiirto toteutetaan joko 110 kV tai 400 kV ilmajohdolla. Reitti kulkee pohjoiseen Tuuramäen sähköasemalle ja sieltä Tuuramäen tuulivoimahankkeen SVEA-vaihtoehtoa pitkin Lylyharjun kautta Parkanon uuden sähköaseman pohjoiselle suunnittelualueelle. Vermassalon tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä arvioitavan voimajohtoreitin pituus on noin 21 km.
 • SVE B: Sähkönsiirto toteutetaan joko 110 kV tai 400 kV ilmajohdolla. Reitti kulkee ensin ABO Wind Oy:n Myyränkankaan tuulivoimahankkeen hankealueelle joko sähköasemalle tai suoraan johtoon ja sieltä Parkanon uuden sähköaseman eteläiselle suunnittelualueelle. YVA-menettelyssä arvioitavan voimajohtoreitin pituus on noin 43 km. 

YVA-menettelyn aikataulu 

 • YVA-ohjelma nähtävillä 24.8.-22.9.2023

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman painettu versio on luettavissa seuraavissa toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:

 • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere
 • Virtain kaupungintalo, Virtaintie 26, Virrat 
 • Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37, Parkano
 • Alavuden kaupunginvirasto, Torikatu 4, Alavus 
 • Kihniön kunnanvirasto, Kihniöntie 46, Kihniö

Yleisötilaisuus 

Arviointiohjelmasta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus tiistaina 12.9.2023 klo 17.00–19.00 Kurjenkylän kylätalolla, Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä. Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etänä.

Linkki tallenteeseen: https://youtube.com/live/asZqlQrpmqU?feature=share 

Mielipiteet 

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 22.9.2023 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/2748/2023). 

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa ja tällä verkkosivulla.

Katso myös: Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA 

Tämän YVA-hankesivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/vermassalontuulivoimahankeYVA. 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Ilmatar Vermassalo Oy, hankekehityspäällikkö Lauri Vierto, p. 050 376 5204, etunimi.sukunimi@ilmatar.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, projektipäällikkö Essi Kuisma, p. 040 559 5183, etunimi.sukunimi@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Airi Määttä, p. 0295 036 173, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: PIRELY/2748/2023

Julkaisija