Hyppää pääsisältöön

Varsavaaran tuulivoimahanke, Paltamo

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Paltamo
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee Varsavaaran alueelle tuulivoimahanketta. Hankealue sijaitsee Kainuussa Paltamon kunnan alueella.

Hankealueen laajuus on noin 35 km2. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alueelle suunnitellaan enintään 21 yksikköteholtaan 6–10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Sähköverkkoon liittämiseksi on useita vaihtoehtoja, joista ensisijainen on liittäminen hankealueen läpi kulkevaan Fingridin johtoon, mikäli mahdollista. Tarkemmat sähkönsiirron ratkaisut selviävät suunnittelun edetessä.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Paltamon kunnan Varsavaaran alueelle rakennetaan 21 tuulivoimalaa.
  • Vaihtoehto VE2: Paltamon kunnan Varsavaaran alueelle rakennetaan 7 tuulivoimalaa.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on ollut 19.1.−19.2.2022 välisenä aikana luettavissa Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. 

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus etäyhteyksin 26.1.2022. 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 19.2.2022 mennessä.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Arviointiselostus

Arviointiselostus on nähtävillä myös paperiversiona 21.12.2022–15.2.2023 välisenä aikana alla olevissa paikoissa niiden aukioloaikoina:

  • Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, 87100 Kajaani
  • Paltamo: kunnantalo, Salmelankuja 1 sekä kirjasto Korpitie 9, 88300 Paltamo.
  • Puolanka: kunnantalo, Maaherrankatu 7 sekä kirjasto Koulukatu, 89200 Puolanka.
  • Ristijärvi: kunnantalo sekä kirjasto, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi

Yleisötilaisuus

Hanketta, YVA-selostusta ja kaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 11.1.2023 klo 17.00–19.00 Paltamon kunnantalolla, Salmelankuja 1. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin.

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 15.2.2023 osoitteeseen kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi KAIELY/586/2021. Sähköisen lausunnon toivotaan olevaan kopioitavassa
muodossa.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ja arviointiselostuksesta annetut lausunnot julkaistaan sähköisenä tällä  verkkosivulla kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Prokon Wind Energy Finland Oy, Marko Kristola, puh. +358 400 466 134, m.kristola(at)prokon.net
Konsultti: Ramboll Finland Oy, Susanna Hirvonen puh. 044 709 3257, susanna.hirvonen(at)ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Mari Isojärvi, puh. 029 502 3810, mari.isojarvi(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: KAIELY/586/2021

Julkaisija

Takaisin ylös