Hyppää pääsisältöön

Suomen Hyötytuuli Oy, Tahkoluodon merituulipuiston laajennus, Pori

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta Porissa. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu pohjoisessa Merikarvian kunnan rajaan.
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alueet: Pori
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta Porissa. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu pohjoisessa Merikarvian kunnan rajaan.

Hankkeen kehittämisestä, valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Suomen Hyötytuuli Oy, joka on vuonna 1998 perustettu tuulivoiman tuotantoyhtiö, ns. Mankala-yhtiö, jonka omistavat Helen Oy, Alva-yhtiöt Oy (ent. Jyväskylän Energia Oy), Lahti Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Pori Energia Oy, Tampereen Sähkölaitos, Turku Energia Oy ja Vantaan Energia Oy. Suomen Hyötytuuli tuottaa omistajilleen sähköä tuulivoimalla ja tekee tuulivoimaan liittyvää kehittämistyötä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan toteutusvaihtoehtoja, jotka eroavat toisistaan tuulipuiston aluerajauksen ja voimaloiden maksimimäärän suhteen:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km2.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolella sijaitsevalle noin 7,8 km2:n alueelle, jolloin yhteispinta-ala on noin 135 km2.

Sekä VE1:ssa että VE2:ssa sähkönsiirto Tahkoluotoon toteutetaan merikaapelein, ja tarvittaessa merituulipuiston alueelle rakennetaan merisähköasema. Tuulivoimalat liitetään olemassa olevaan sähköverkkoon Tahkoluodossa.

Tahkoluodon merituulipuiston laajennus kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa näin sekä kansallisiin että kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä.

Arviontiohjelma

Arviointiselostus

Tämän sivun lyhytosoite on: ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Suomen Hyötytuuli Oy, Hankekehityspäällikkö Miia Suuriniemi, puh. 044 701 2191, miia.suuriniemi@hyotytuuli.fi
Konsultti: AFRY Finland oy, YVA-projektipäällikkö Ella Kilpeläinen, puh 050 435 6507, ella.kilpelainen@afry.com
Yhteysviranomainen: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Sanna-Liisa Suojasto, 0295 022946, sanna-liisa.suojasto@ely-keskus.fi
Diaarinumero: VARELY/1886/2020

Julkaisija