Hyppää pääsisältöön

Sun 2 Oy aurinkovoimala, Huittinen

Sun 2 Oy suunnittelee aurinkovoimalaa Huittisiin Maurialan, Metsämäen, Mommolan ja Perkolanmäen alueille. Hankealueelle suunnitellaan enintään 760 hehtaarin aurinkovoimala-aluetta, joka tuottaa noin 225-550 GWh sähköä vuodessa.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Huittinen
Aihealue: Metsätaloushankkeet

Hankkeesta vastaavana toimijana Sun 2 Oy suunnittelee aurinkovoimalaa Huittisiin Maurialan, Metsämäen, Mommolan ja Perkolanmäen alueille.

Sun 2 Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) aurinkovoimalahankkeesta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 760 hehtaarin aurinkovoimala-aluetta, joka tuottaa noin 225-550 GWh sähköä vuodessa.

Hankealue sijaitsee Huittisten lounaisosassa rajautuen Säkylän kuntaan. Hankealueen pinta-ala on enimmillään 760 hehtaaria ja se on pääosin yksityisessä omistuksessa olevaa maa- ja metsätalousaluetta. Alueelle sijoittuu yksityis- ja metsäautoteitä.

Aurinkovoimalan toteutusvaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta

VE1: Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Metsämaan alueelle. Kokonaispinta-alaltaan 374 hehtaarin hankealueen viisi erillistä aluetta (I, II, III, IV, V) jaetaan 15-30 hehtaarin aloihin, jotka aidataan kukin erikseen ja alojen väliin jätetään kulkukaistat.

VE2: Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Maurialan, Mommolan ja Perkolanmäen alueille. Kokonaispinta-alaltaan 489 hehtaarin hankealueen viisi erillistä aluetta (III, IV, V, VI, VII) jaetaan 15-30 hehtaarin aloihin, jotka aidataan kukin erikseen ja alojen väliin jätetään kulkukaistat.

VE3: Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Maurialan, Mommolan, Perkolanmäen ja Metsämaan alueille. Kokonaispinta-alaltaan 760 hehtaarin hankealueen seitsemän erillistä aluetta (I, II, III, IV, V, VI, VII) jaetaan 15-30 hehtaarin aloihin, jotka aidataan kukin erikseen ja alojen väliin jätetään kulkukaistat.

Arviointiohjelma 

Arviointiselostus

(täydennetään myöhemmin)

 

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/aurinkovoimalahuittinenYVA

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Sun 2 Oy, Seppo Malmi, p. 050 462 8347, seppo.malmi@sajm.fi
Konsultti: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, Seppo Heinänen, p. 050 591 1543, seppo.heinanen@ains.fi
Yhteysviranomainen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Susanna Sipilä, p. 0295 023 035, susanna.sipila@ely-keskus.fi
Diaarinumero: VARELY/6147/2022

Julkaisija