Hyppää pääsisältöön

Roukuksen (Roukusin) tuulivoimapuisto, Vöyri

Energiequelle Oy suunnittelee rakentavansa enintään seitsemän (7) tuulivoimalaa sisältävän tuulivoimapuiston Roukuksen (Roukusin) ja Isomäen metsäalueille Kimon kylän eteläpuolella ja Kuckusin asutusalueen itäpuolelle Vöyrin kunnassa.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Vöyri
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Vöyrin kunnan kaavoitusjaosto on päättänyt 3.12.2020 §:ssä 47 käynnistää Roukuksen (Roukusin) tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen. Kaavoituksen yhteydessä toteutetaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.

Energiequelle Oy suunnittelee rakentavansa enintään seitsemän (7) tuulivoimalaa sisältävän tuulivoimapuiston Roukuksen (Roukusin) ja Isomäen metsäalueille Kimon kylän eteläpuolella ja Kuckusin asutusalueen itäpuolelle Vöyrin kunnassa. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) selvitettävät sähköjohdotusvaihtoehdot sijaitsevat kokonaisuudessaan Vöyrin kunnan rajojen sisäpuolella.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Roukuksen alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
  • Vaihtoehto 1 (VE 1): Roukuksen alueelle rakennetaan 7 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5- 10 MW ja tornin korkeus 160-200 m ja lavan halkaisija 160-200 m. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Roukuksen alueelle rakennetaan 6 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5- 10 MW ja tornin korkeus 160-200 m ja lavan halkaisija 160-200 m. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä

Sähkönsiirron reittivaihtoehdot:

  • Reitti A toteutettaisiin 30 kV:n maakaapelina hankealueelta pohjoiseen Kimontien itäpuolella kohti olemassa olevia voimalinjoja liittyen ensisijaisesti voimalinjaan uuden sähköaseman välityksellä. Reitin pituus olisi noin 7,3 km.
  • Reitti B toteutettaisiin joko 110 kV:n ilmajohtona tai 30 kV:n maakaapelointina, tai soveltuvin osin osittain ilmajohtona ja osittain maakaapelointina. Reitti kulkisi hankealueelta luoteeseen noin 5,8 km matkalla kohti olemassa olevia voimalinjoja, minkä jälkeen reitti jatkuisi pohjoiseen olemassa olevien voimalinjojen rinnalla noin 7,2 km matkan, minkä jälkeen liittyminen jakeluverkkoon olemassa olevan tai uuden sähköaseman välityksellä.
  • Reitti C kulkisi samaa reittiä, kun reitin B alkuosa eli 5,8 km matka hankealueelta luoteeseen kohti olemassa olevia voimalinjoja joko 110 kV:n ilmajohtona tai 30 kV:n maakaapelointina, tai osittain ilmajohtona ja soveltuvin osin osittain maakaapelointina, liittyen suoraan olemassa oleviin voimalinjoihin rakennettavan sähköaseman kautta.
  • Reitin D alkuosa olisi myös sama kuin reitin B alkuosa ja reitti C eli 5,8 km matka hankealueelta luoteeseen kohti olemassa olevia voimalinjoja joko 110 kV:n ilmajohtona tai 30 kV:n maakaapelointina, tai soveltuvin osin osittain ilmajohtona ja osittain maakaapelointina. Tämän jälkeen reitti kulkisi noin 12,5 km etelään olemassa olevien voimalinjojen rinnalla, minkä jälkeen liittyminen jakeluverkkoon olemassa olevan tai uuden sähköaseman välityksellä.
  • Reitti E kulkisi hankealueelta lounaaseen noin 15,6 km matkan joko 110 kV:n ilmajohtona tai 30 kV:n maakaapelointina, tai osittain ilmajohtona ja osittain maakaapelointina soveltuvin osin kohti olemassa olevia voimalinjoja. Reitti liittyisi jakeluverkkoon samasta kohtaan kuin reitti D.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (YVA)

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Energiequelle Oy, Atte Lohman, puh. 050 412 0392, lohman(at)energiequelle.fi, Tore Regnell, puh. 044 986 1533, regnell(at)energiequelle.fi
Konsultti: Ramboll Finland Oy, YVA: Ville Yli-Teevahainen, puh. 040 590 4286, ville.yli-teevahainen(at)ramboll.fi, Kaava: Jonas Lindholm, puh. 050 349 1156, jonas.lindholm(at)ramboll.fi,
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, YVA: Heli Rasimus, puh. 0295 027 033, heli.rasimus(at)ely-keskus.fi, Kaava: Carina Ahlvik-Fors, puh. 050 380 6223, carina.ahlvik-fors(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/1965/2020

Julkaisija

Takaisin ylös