Hyppää pääsisältöön

Löytösuon tuulivoimahanke, Kajaani

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kajaani
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Ilmatar Kajaani Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Löytösuon alueelle Kajaanin länsirajalle. Hankealue rajautuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntarajaan, Pyhännän ja Siikalatvan kunnanrajoihin. Hankealue sijaitsee noin 1,5 km Vuolijoen taajaman länsipuolella ja yli 30 km Kajaanin taajaman lounaispuolella.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 35 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Hankealueen pinta-alue on noin 4500 ha.

Hankkeen vaihtoehdot

  • VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 35 uutta tuulivoimalaa.
  • VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 25 uutta tuulivoimalaa.
  • VE3: Hankealueelle sijoitetaan enintään 15 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimalat sijoittuvat tuulivoimamaakuntakaavan mukaiselle tuulivoima-alueelle.

Sähkönsiirron vaihtoehdot

  • SVEA: Noin 25 km pituinen 110 kV tai 400 kV voimajohtolinja Vuolijoen sähköasemalle.
  • SVEB: Noin 7 km pituinen 110 kV voimajohto (ilmajohto) Kajave Oy:n hallinnoimaan 110 kV voimajohtoon.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversioon voi tutustua kuulemisaikana Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa (Kalliokatu 4), Kajaanin kaupungintalolla (Pohjolankatu 13), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6) ja Kajaanin kaupungin pääkirjastossa (Seminaarinkatu 15) niiden aukioloaikoina. 

Yleisötilaisuus

YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin 21.6.2022 Vuolijoen Pankkitalolla. Yleisötilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Yleisötilaisuuden esitysmateriaalit:

Hankkeen kaavoitusta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin keskiviikkona 17.8.2022 Otanmäen koulun juhlasalissa, tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etänä.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon 12.8.2022 mennessä.

Yhteysviranomaisen lausunto

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Ilmatar Kajaani Oy, Lauri Vierto, p. 050 376 5204, lauri.vierto(at)ilmatar.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Kylli Eensalu, p. 040 0973449, kylli.eensalu(at)@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Mari Isojärvi, p. 0295 023 810, mari.isojarvi(at)ely-keskus.fi

Julkaisija