Hyppää pääsisältöön

Kenkäkankaan tuulivoimahanke, Sievi

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Sievi
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Semecon Oy suunnittelee Kenkäkankaan tuulipuiston rakentamista Sievin kunnan eteläosaan Toholammin kunnan kunnanrajan läheisyyteen. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 8 km Sievin keskustasta kaakkoon-etelään, noin 11 km Toholammen keskustasta itään, noin 20 km Reisjärven keskustasta luoteeseen ja noin 32 km Haapajärven keskustasta länteen.Tuulivoimahankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 3 700 ha. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 6-10 MW.

Vaihtoehdot

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa:
VE0: hanketta ei toteuteta
VE1: hankealueelle sijoittuisi 35 voimalaa
VE2: hankealueelle sijoittuisi 25 voimalaa

Sähkönsiirto

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Hankkeen sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan sähköasema. Tuulivoima-alueella tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnan verkkoon joko 400 kV tai 110 kV ilmajohdolla. Ympäristövaikutusten arvioinnissa sähkönsiirron vaihtoehtoina tarkastellaan kahta vaihtoehtoista liityntäpistettä:
VE A: Kenkäkangas-Kukonsyrjä, kaksi toisistaan hieman eroavaa linjausvaihtoehtoa. Toinen linjausvaihtoehto sijoittuu kokonaisuudessaan Sievin kunnan alueelle, toinen linjausvaihtoehto kulkee Sievin kunnan rajan suuntaisesti, poiketen Toholammen ja Kannuksen alueilla.
VE B: Kenkäkangas-Ullava, kaksi toisistaan hieman eroavaa linjausvaihtoehtoa. Toinen linjausvaihtoehto kulkee suoraviivaisesti Sievin kunnanalueelta Toholammen kunnan läpi päätyen Kokkolan kaupungin alueelle Ullavaan. Toinen vaihtoehto kiertää pohjoisempaa reittiä Sievin ja Toholammen kuntien alueella päätyen Kokkolan kaupungin alueella Ullavaan.

YVA-menettelyn aikana esisuunnittelu on tarkoitus viedä niin pitkälle, että toinen liityntäpistevaihtoehto jätetään pois selostusvaiheessa ja vain yhden liityntäpisteen linjausvaihtoehdot tutkitaan.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma tullut vireille 15.9.2022.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 21.9. – 21.10.2022 Sievin, Reisjärven ja Toholammin kuntien sekä Kannuksen ja Kokkolan kaupunkien internet-sivuilla, mainittujen kuntien ja kaupunkien virastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu).

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 28.9.2022 klo 17 Sievin kunnantalolla (Haikolantie 16, 85410 Sievi) sekä verkkolähetyksenä, jonka linkki tulee saataville tälle sivulle. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan.
Ohjeet Teams-tilaisuuteen: 

  • tarkista että internetyhteys toimii
  • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
  • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset
  • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä
  • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna
  • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä etukäteen Lauri Solinille sähköpostiosoitteeseen lauri.solin@alustaconsulting.fi

Linkki tilaisuuteen tässä

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 21.10.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Semecon Oy, Olli Malkamäki, puh. 040 198 0745, olli.malkamaki(at)semecon.fi, Joni Heinonen, puh. 040 198 0794, joni.heinonen(at)semecon.fi, Tomi Heinonen, puh. 050 432 7568, tomi.heinonen(at)semecon.fi
Konsultti: Alusta Consulting Oy, Lauri Solin, puh. 044 704 6281, lauri.solin(at)alustaconsulting.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu, Heli Kinnunen, puh. 0295 038018, heli.kinnunen(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: POPELY/1473/2022

Julkaisija