Hyppää pääsisältöön

Katajamäen tuulivoimahanke, Kajaani

Hankkeesta vastaavana toimiva Fortum Power and Heat Oy suunnittelee Katajamäen tuulivoimahanketta Kajaanin kaupungin alueelle. Hankealue rajautuu etelässä Sonkajärven kunnan rajaan (ja maakuntarajaan).
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kajaani
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaavana toimiva Fortum Power and Heat Oy suunnittelee Katajamäen tuulivoimahanketta Kajaanin kaupungin alueelle. Hankealue rajautuu etelässä Sonkajärven kunnan rajaan (ja maakuntarajaan). Hankealueelle suunnitellaan enintään 51 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä ja yksikköteho 5–10 MW. Hankealueen koko on noin 8 600 hehtaaria.

Hankkeen vaihtoehdot

 • VE 0 Tuulivoimalat: Hanketta ei toteuteta. 
 • VE 1 Tuulivoimalat: Katajamäen hankealueelle rakennetaan enintään 51 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä. 
 • VE 2 Tuulivoimalat: Katajamäen hankealueelle rakennetaan enintään 46 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä. 
 • VEA Sähkönsiirto: Sähkönsiirtoa varten rakennetaan hankealueelta noin 12 kilometrin
  pituinen 400 kV voimajohto Fingridin Järvilinja –voimajohdon itäpuolelle. Voimajohto
  liitetään Fingridin uuteen, hankealueen luoteispuolelle, Vuolijoen sähköaseman
  läheisyyteen suunniteltuun sähköasemaan.

YVA-menettelyn aikataulu

 • YVA-ohjelma nähtävillä 20.4.-21.5.2021
 • Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta on annettu 16.6.2021
 • YVA-selostus nähtävillä 3.4.-12.5.2023

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 21.5.2021 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin sähköisesti 3.5.2021.

Yleisötilaisuuden jälkeen torstaina 6.5.2021 hanketoimija Fortum yhdessä konsultti FCG:n kanssa järjesti osallisille mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja keskustella hankkeesta suoraan suunnittelijoiden kanssa. Koronatilanteesta johtuen keskustelut järjestettiin etänä Teamsin välityksellä tai vaihtoehtoisesti puhelimitse.

Voit tutustua hankkeeseen myös hankevastaavan sivuilta:

Yhteysviranomaisen lausunto

Arviointiselostus

Katajamäki, ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf, 36 Mt) Kuulutus Katajamäki 3.4.-12.5.2023 (pdf, 18 kt) Lausuntopyyntö Katajamäki 3.4.-12.5.2023 (pdf, 14 kt)

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 20.4.2023 Kajaanin kaupungintalolla. Tilaisuutta oli mahdollista seurata etäyhteyksin.

Hanketoimija, konsultti ja YVA-viranomainen esittelevät YVA-selostusta myös avoimet ovet -periaatteella 19.4.2023 klo 15–20 Koskikartanolla, Vuoreslahdentie 3318 A, 87800 Kajaani.

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/katajamakituulivoimaYVA

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Fortum Power and Heat Oy, Pasi Toivanen, hankekehityspäällikkö,
puh. 040 572 0938, pasi.toivanen@fortum.com
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Liisa Karhu, projektipäällikkö, p. 040-0835726, liisa.karhu@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Jenni Väisänen, ympäristöasiantuntija, p. 0295 023 012, jenni.vaisanen@ely-keskus.fi
Diaarinumero: KAIELY/622/2020

Julkaisija