Hyppää pääsisältöön

Kaijansuon aurinko- ja tuulivoimahanke, Karstula ja Soini

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Karstula
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Neova Oy suunnittelee Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoimapuiston rakentamista Karstulan kuntaan. Kaijansuon hankealueelle suunnitellaan yhteensä 6–8 tuulivoimayksikön ja aurinkovoima-alueen rakentamista. Suunniteltujen tuulivoimaloiden korkeus on enintään 300 metriä. Hankealue on noin 1360 ha, josta enintään 117 ha on suunniteltu käytettäväksi aurinkovoiman tuotantoon. Varsinaisen tuuli- ja aurinkovoima-alueen lisäksi hankealueeseen kuuluu sähkönsiirto. Sähkönsiirto sijoittuu Soinin kunnan puolelle.

Vaihtoehdot

  • VE0. Hanketta ei toteuteta.
  • VE1. Alueelle rakennetaan sekä aurinko- että tuulivoimaa. Tuulivoimaloita rakennetaan 8 kappaletta ja yhden yksikön enimmäisteho on 10 MW. Voimaloiden enimmäiskorkeus on 300 m. Aurinkovoima-alue on 104 ha ja maksimiteho 60 MW.
  • VE2. Alueelle rakennetaan sekä aurinko- että tuulivoimaa. Tuulivoimaloita rakennetaan 6 kappaletta ja yhden yksikön enimmäisteho on 10 MW. Voimaloiden enimmäiskorkeus on 300 m. Aurinkovoima-alue on 117 ha ja maksimiteho 65 MW.
  • VE3. Alueelle rakennetaan vain tuulivoimaa. Tuulivoimaloita rakennetaan 8 kappaletta ja yhden yksikön enimmäisteho on 10 MW. Voimaloiden enimmäiskorkeus on 300 m.

Hankealueen sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit on suunniteltu sijoitettavan huoltoteiden yhteyteen kaapeliojiin. Hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron vaihtoehdoissa tarkastellaan kahta eri maakaapelireittiä alueen liittämiseksi sähköverkkoon.

Kuva poistettu.

Karttakuva hankealueesta ja sen sähkönsiirrosta (Kaijansuon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma, Envineer Oy, 2022).

Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on tarkoitus toteuttaa YVA-menettelyn yhteydessä. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi laaditaan arviointiselostusvaiheessa seuraaville kohteille:

Haukisuo - Härkäsuo - Kukkoneva (FI0900093 SAC/SPA)
Laihistenneva - Härkäneva - Vahvasenjoki (FI0900055, SAC)

Lisäksi toteutetaan Natura-arvioinnin tarveharkinta seuraavalle kohteelle:

Matosuo (FI0800038, SAC).

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 9.1.2023 – 8.2.2023 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/kaijansuonaurinkojatuulivoimaYVA.

Lisäksi painettuun kappaleeseen voi tutustua seuraavissa paikoissa aukiolojen mukaan:
Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4, Karstula
Karstulan kirjasto, Koulutie 15, Karstula
Soinin kunnantalo, Multiantie 27, Soini
Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Karstulassa 18.1.2023, klo 17–19 kunnantalo Himmelin valtuustosalissa (Virastotie 4). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä.
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 8.2.2023 osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/676/2022).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Neova Oy, Päivi Mahosenaho, p. 050 340 0628, etunimi.sukunimi@neova-group.com
Konsultti: Envineer Oy, Janne Huttunen, p. 050 5700 014, etunimi.sukunimi@envineer.fi
Yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: KESELY/676/2022

Julkaisija

Takaisin ylös