Hyppää pääsisältöön

Hirvasjärven tuulivoimahanke, Kolari

Hankkeesta vastaava Energiequelle Oy suunnittelee korkeintaan 27 tuulivoimalan rakentamista Hirvasjärven alueelle, joka sijaitsee Kolarin kunnan alueella. Voimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi, enintään 27 kilometriä pitkä on 220 kV voimajohto tuotantoalueen itäpuolella sijaitsevaan Fingridin verkkoon tai samassa johtokäytävässä sijaitsevaan Kittilän Alueverkko Oy:n verkkoon uudella 110 kV voimajohdolla.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kolari
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet, Tuulivoima, Energiantuotanto

Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaava Energiequelle Oy suunnittelee korkeintaan 27 tuulivoimalan rakentamista Hirvasjärven alueelle, joka sijaitsee Kolarin kunnan alueella. Voimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi, enintään 27 kilometriä pitkä on 220 kV voimajohto tuotantoalueen itäpuolella sijaitsevaan Fingridin verkkoon tai samassa johtokäytävässä sijaitsevaan Kittilän Alueverkko Oy:n verkkoon uudella 110 kV voimajohdolla.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto VE0: Tuulivoimahanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Alueelle toteutetaan enintään 27 voimalaa

Vaihtoehto VE2: Alueelle toteutetaan vähemmän kuin 27 voimalaa. Vaihtoehto tarkentuu YVA-selostusvaiheessa.

Sähkönsiirto VEA: Verkkoliityntä tuotantoalueesta sähköasemalta A itään uudella noin 21 km pituisella 220 kV voimajohdolla Fingridin verkkoon tai samassa johtokäytävässä 110 kV voimajohdolla Kittilän alueverkko Oy:n verkkoon.

Sähkönsiirto VEB: Verkkoliityntä tuotantoalueesta sähköasemalta A itään uudella noin 27 km pituisella 220 kV voimajohdolla Fingridin verkkoon tai samassa johtokäytävässä 110 kV voimajohdolla Kittilän alueverkko Oy:n verkkoon.

Sähkönsiirto VEC: Verkkoliityntä tuotantoalueesta sähköasemalta B itään uudella noin 27 km pituisella 220 kV voimajohdolla Fingridin verkkoon tai samassa johtokäytävässä 110 kV voimajohdolla Kittilän alueverkko Oy:n verkkoon.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on nähtävillä 7.6.–6.7.2023 seuraavissa paikoissa:

  • Kolarin kunta, Isopalontie 2
  • Kittilän kunta, Valtatie 15
  • Rovaniemen kaupunki, Osviitta, Koskikatu 19
  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B
  • Sähköisesti verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/hirvasjarventuulivoimahankeYVA

YVA-ohjelmaan on mahdollisuus tutustua myös Kolarin kunnankirjastossa (Isopalontie 2), Kittilän kunnankirjastossa (Kirjatie 1) ja Rovaniemen pääkirjastossa (Jorma Eton tie 6).

Yleisötilaisuus

Hanketta ja YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään 14.6.2023 klo 17.00 alkaen Pasmajärven Sointulassa (Nuottavaarantie 55). Paikan päällä on kahvitarjoilu klo 16.00 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä. Tilaisuus on kaikille avoin.

Kokoustunnus: 339 761 356 858
Tunnuskoodi: itXsvb

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 6.7.2023 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero LAPELY/1355/2023.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Energiequelle Oy, Kim Stålhandske, p. +358 44 491 6751, sukunimi@energiequelle.fi
Konsultti: Sitowise Oy, Sini Kantola, p. +358 44 427 9830, etunimi.sukunimi@sitowise.com
Yhteysviranomainen: Lapin ELY-keskus, Olli Rönkä, p. 0295 037 184, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: LAPELY/1355/2023

Julkaisija