Hyppää pääsisältöön

Akkukennotehdas Vaasa

Freyr Battery Finland Oy suunnittelee rakennettavaksi tehdasta Laajametsän alueelle Vaasan lentoaseman itäpuolella sijaitsevalle tontille, noin 8 kilometriä Vaasan keskustasta. Hankealueen pinta-ala on noin 130 ha.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Vaasa, Mustasaari, Pohjanmaa
Aihealue: Metalliteollisuus

Hankkeen kuvaus

Freyr Battery Finland Oy suunnittelee tehdasta rakennettavaksi Laajametsän alueelle Vaasan lentoaseman itäpuolella sijaitsevalle tontille, noin 8 kilometriä Vaasan keskustasta. Hankealueen pinta-ala on noin 130 ha.

Tehdas tulee tuottamaan litiumioniakkukennoja. Tuotanto voidaan toteuttaa eri prosessimenetelmillä. Perinteinen akkujen valmistusprosessi koostuu seuraavista päävaiheista: lietteen sekoitus, päällystys, kuivaus, kalanterointi, pituusleikkaus, kelaus tai pinoaminen, kokoonpano, elektrolyyttitäyttö, formatointi, testaus ja lajittelu. Vaihtoehtoinen 24M-akkukennon valmistusprosessi koostuu aktiivimateriaalin sekoittamisesta, valamisesta, pinoamisesta ja hitsauksesta, formatoinnista, testauksesta ja lajittelusta. Katodimateriaalina (CAM) tehtaalla käytetään litiumrautafosfaattia (LFP). Prosessissa käytetään raaka-aineina kemikaaleja, joista osa on luokiteltu vaarallisiksi kemikaaleiksi. Prosessivettä käytetään vain vaihtoehdossa VE2.

Tehtaan ensimmäisessä vaiheessa suunnitteilla on yksi tuotantoyksikkö, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 31 GWh vaihtoehdossa VE1 ja seuraavassa vaiheessa tuotantokapasiteettia lisätään toisella 31 GWh tuotantoyksiköllä. Vaihtoehdossa VE2 vuotuinen tuotantokapasiteetti on   10 GWh ensimmäisessä vaiheessa ja seuraavassa vaiheessa 10 GWh lisää. 
 

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot: 

  • VE0: hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Vaasan Laajametsän alueelle sijoittuu 24M-tuotantoprosessin mukainen akkukennotehdas. Arvioitava kapasiteetti on 31+31 GWh/a kahdessa tuotantorakennuksessa.
  • VE2: Vaasan Laajametsän alueelle sijoittuu perinteisen tuotantoprosessin mukainen akkukennotehdas. Arvioitava kapasiteetti on 10+10 GWh/a kahdessa tuotantorakennuksessa.

YVA-menettelyn aikataulu (täydentyy menettelyn edetessä):

  • YVA-ohjelma nähtävillä 4.2.-4.3.2022
  • Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta on annettu 30.3.2022
  • YVA-selostus nähtävillä 1.6.-21.7.2023
  • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on annettu 21.9.2023

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

 
Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/freyrakkukennotehdasYVA

Hankkeen yhteystiedot (laatikossa, joka avautuu +merkistä)

 

 

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Tor Stendahl, tor.stendahl@freyrbattery.com, puh. 040 523 16 35 ja
Otto Erster Bergesen, otto.erster.bergesen@freyrbattery.com, puh. +47 932 54 670.
Konsultti: Ramboll Finland Oy,
Antti Lepola ja Elina Leppäkoski, etunimi.sukunimi@ramboll.fi, puh. 020 755 611.
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Jutta Lillberg-Puskala, puh. 0295 027 655, jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/3752/2021

Julkaisija