Hyppää pääsisältöön

Aittovaaran tuulivoimahanke, Pudasjärvi

Tuulialfa Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Pudasjärven kaupungissa sijaitsevalle Aittovaaran alueelle.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Pohjois-Pohjanmaa, Pudasjärvi
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Tuulialfa Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Pudasjärven kaupungissa sijaitsevalle Aittovaaran alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 29 tuulivoimalan rakentamista (VE1). Yhden tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Aittovaaran hankealueen pinta-ala on 3050 hehtaaria. Hankealue sijaitsee noin 16 kilometriä Pudasjärven keskustan lounaispuolella.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tullaan arvioimaan vaikutukset hankkeen toteuttamatta jättämiselle (VE0) sekä kahdelle hankevaihtoehdolle (VE1–VE2):
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Aittovaaran alueelle rakennetaan enintään 29 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja roottorin halkaisija 200 metriä.
VE2: Aittovaaran alueelle rakennetaan enintään 26 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja roottorin halkaisija 200 metriä.

Sähkönsiirto

Sähkönsiirtoa suunnitellaan erillisessä YVA-menettelyssä myöhemmin. Sähkö on tarkoitus siirtää Muhokselle Pyhänselän sähköasemalle noin 56 kilometriä hankealueen lounaispuolelle tai Fingridin suunnitteilla olevan 400 kV Petäjäskoski-Nuojuankangas voimajohdon vieritse Hervan sähköasemalle 63 kilometriä hankealueen luoteispuolelle. Sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan erillisenä hankkeena, koska sähkönsiirto toteutetaan muiden tuulivoimahankkeiden kanssa.

YVA-menettelyn aikataulu (täydentyy menettelyn edetessä):

  • Arviointiohjelma on nähtävillä 29.3.-28.4.2023

Arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on nähtävillä 29.3.2023–28.4.2023 välisen ajan myös Pudasjärven kaupungin internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.

Painetut arviointiohjelmat ovat lisäksi luettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen aulapalvelussa (Veteraanikatu 1, 90130 Oulu)
  • Pudasjärven Hyvän olon keskus Pirtissä (Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi)
  • Pudasjärven kaupungin teknisessä toimistossa (Karhukunnaantie 6, 93100 Pudasjärvi)
  • Pudasjärven kaupungintalolla (Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi)

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa keskiviikkona 12.4.2023 klo 18.00 alkaen Pudasjärven kulttuurikeskus Pohjantähden auditoriossa (Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi). Tilaisuuteen on etäosallistumismahdollisuus (Teams). Osallistumislinkki julkaistaan yllä mainitulla verkkosivulla ennen tilaisuutta. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Paikan päällä on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Linkki yleisötilaisuuteen
Tervetuloa!

Näin osallistut Teams-yleisötilaisuuteen (pdf, 137 kt)

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä YVA-ohjelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 28.4.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 OULU. Viitteeksi POPELY/591/2023. Sähköpostitse toimitettujen lausuntojen ja mielipiteiden tekstien toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla. Lausuntoon sisällytetään yhteenveto saapuneista lausunnoista ja mielipiteistä.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Tuulialfa Oy
Yhteyshenkilö Aki Hassinen, puh. 050 327 2629, etunimi.sukunimi@tuulialfa.fi
Konsultti: Sitowise Oy
Yhteyshenkilö Timo Huhtinen, puh. 040 542 5291, etunimi.sukunimi@sitowise.com
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Yhteyshenkilö Timo Leikas, puh. 0295 038 135, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: POPELY/591/2023

Julkaisija