Hyppää pääsisältöön

Maa-aineslupa tietojärjestelmä NOTTO

Maa-ainesten ottamisen seurantaan ja valvontaan on käytössä NOTTO-tietojärjestelmä. NOTTO-järjestelmä on kuntien ja ELY-keskusten maa-aineslain mukaisten valvonta- ja lupaviranomaisten käytössä.

NOTTO-tietojärjestelmällä helpotetaan ja sujuvoitetaan maa-aineslupiin ja niihin liittyvien vuosittaisten ottomäärien tietojen toimittamista ja hyödyntämistä.

Maa-aineslaki (23b §) edellyttää, että maa-ainesten ottamisesta ja sen vaikutusten seurannan järjestämisestä ylläpidetään tietojärjestelmää, joka sisältää tarpeelliset tiedot maa-aineslain mukaisista luvista ja ilmoituksista sekä ottamisalueiden tilan seurannasta. NOTTO-tietojärjestelmä palvelee tätä tarkoitusta. Tietojärjestelmän ylläpitovastuu kuuluu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja Suomen ympäristökeskukselle. Käytännössä ylläpitovastuu on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus).

Kuntakäyttäjät pääsevät tallentamaan järjestelmään uusia lupatietoja erillisellä sähköisellä Maa-aineslupapäätös -lomakkeella. Kuntakäyttäjät pääsevät päivittämään lupa- ja ottotietoja suoraan NOTTO-järjestelmässä haettuaan sitä varten käyttäjätunnuksen (U-tunnus). Lupa- ja ottotietojen toimittamisesta säädetään maa-aineslain 19 ja 23 §:ssä. Tiedot tulee toimittaa lupapäätöksen osalta välittömästi päätöksenteon jälkeen ja vuosi-ilmoitusten osalta 31.1 (luvanhaltija) tai 31.3 (lupaviranomainen) mennessä.

Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa ottamista koskevat vuosittaiset seurantatiedot ensisijaisesti sähköisesti NOTTO-järjestelmään, jossa ne ovat kunnan ja ELY-keskuksen maa-aineshenkilöiden käytössä. Toiminnanharjoittajat ja muut kansalaiset pääsevät tarkastelemaan keskeisiä maa-aineslupatietoja kaikille avoimesta Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot -karttapalvelusta.

Ohjeita toiminnanharjoittajille ja kuntakäyttäjille sähköisen asioinnin tueksi

Toiminnanharjoittajien vuosittaisen otetun maa-aineksen määrän ja laadun ilmoittaminen

Maa-ainesluvan haltijat toimittavat vuosittain tiedot otetun maa-aineksen määrästä ja laadusta sähköisesti NOTTO-järjestelmään. Tiedot tulee ilmoittaa myös siinä tapauksessa, että kyseisenä vuonna ei ole ollut ottoa. Edellistä vuotta koskevat tiedot tulee toimittaa järjestelmään viimeistään 31.1. mennessä. Vuosittaisten ottotietojen ilmoittamisesta ja tallentamisesta on annettu ympäristöministeriön ohje.

Sähköinen lomake löytyy oheisesta linkistä ja sen käyttäminen edellyttää asiointiavaimen käyttöä.

Mikäli lupakohtainen asiointiavain on hukassa, voi sitä tiedustella kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

NOTTO kuntakäyttäjille

Maa-aineslain lupaviranomaisen tulee tallentaa maa-aineslupia koskevat keskeiset tiedot Notto-järjestelmään. Tiedot tulee toimittaa sähköisellä Maa-aineslupapäätöslomakkeella.

Kuntakäyttäjät pääsevät lisäksi muokkaamaan lupatietoja suoraan NOTTO-järjestelmässä sekä tallentamaan vuosi-ilmoitusottotietoja, mikäli luvanhaltija itse ei ole tallentanut niitä NOTTO-järjestelmään. Vuosittaisten ottotietojen ilmoittamisesta ja tallentamisesta on annettu ympäristöministeriön ohjeAvautuu uuteen ikkunaan.

Kuntakäyttäjät pääsevät kirjautumaan U-tunnuksilla NOTTO-tietojärjestelmään. Järjestelmään kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://notto.ahtp.fi.

U-tunnuksen voi hakea käyttäjätunnuslomakkeella.

NOTTO käyttäjätunnuslomake kunnat.docx (docx, 132 kt)

Lisätietoja

maa-aineksenotto(at)ely-keskus.fi

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)