Hyppää pääsisältöön

Kotitarveotosta ilmoittaminen

Jos otat maa-aineksia omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, et tarvitse maa-aineslain mukaista lupaa. Sinun tulee kuitenkin tehdä ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle, jos aiot ottaa aineksia yli 500 kuutiota.

Näin teet ilmoituksen

Ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle

Ilmoita kunnan valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Ilmoita tiedot lomakkeella

​ Ilmoituslomake maa-ainesten kotitarveotto (docx, 18 kt)
Uusi ilmoitus

Tee uusi ilmoitus kun edellisen ilmoituksen määrä ylittyy 500 kiintokuutiometrillä.

Huomaa, että

Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevien luonnonarvojen merkittävä heikentäminen on kiellettyä. Luonnonarvojen heikentämiskielto koskee myös maa-ainesten kotitarveottoa. Jos maa-ainesten kotitarveotosta saattaa aiheutua laissa kielletty heikentyminen Natura 2000 -alueella, toimenpiteestä vastaavan on ilmoitettava siitä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Lisätietoja

Kuntien yhteystiedot löydät Kuntaliiton sivuilta.

Julkaisija

Ympäristöministeriö