Hyppää pääsisältöön

Otsoni- ja F-kaasuasetusten valvontaohje viranomaisille

Suomen ympäristökeskus on julkaissut otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasuja) sisältävien laitteiden huoltoa koskevan valvontaohjeen valvoville viranomaisille.

Otsonikerrosta heikentäviä aineita ja F-kaasuja käytetään mm. kylmäaineina ilmastointi-, jäähdytys- ja lämpöpumppulaitteissa. Otsonikerrosta heikentävien aineiden ja F-kaasujen käyttöä säädellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksilla (EY) N:o 1005/2009 ja (EU) N:o 517/2014. Näihin asetuksiin liittyvistä pätevyysvaatimuksista on Suomessa säädetty valtioneuvoston asetuksella 766/2016. Säädösten tarkoituksena on taata, ettei otsonikerrosta tuhoavia tai voimakkaita kasvihuonekaasuja pääse vuotamaan ilmakehään.

Valtioneuvoston asetuksen 766/2016 valvovia viranomaisia ovat ympäristönsuojelulain 527/2014 23 § ja 24 § mukaisesti: ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä terveydensuojeluviranomaiset, kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden valvontaviranomaiset ja elintarvikevalvontaviranomaiset. Viranomaiset valvovat asetuksen noudattamista omilla toimialoillaan muun valvontatyön ohessa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo pätevyysvaatimusten noudattamista.

Valvontaohjeen ohessa julkaistiin myös valvontatarkastuskäynnin lomakkeet, jotka helpottavat tarkastuskäynnin aikana tehtäviä merkintöjä.

Valvontaohje otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa valvoville viranomaisille
Valvontaohje

Valvontatarkastuskäynnin lomakkeet

Täytettävät lomakkeet

Tulostettavat lomakkeet

Keneltä saan lisätietoja?

Otsoni- ja F-kaasuja koskevien asioiden sähköpostiosoite:  ods.f-kaasut@syke.fi

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Takaisin ylös