Hyppää pääsisältöön

F-kaasuja ja otsonikerrosta heikentävien aineiden valvonta ja lainsäädäntö

F-kaasujen ja otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjä ja käyttöä säädellään kaikissa EU-maissa ja globaalisti. Viranomaiset valvovat lainsäädännön noudattamista. 
  • Suomen ympäristökeskus toimii EU:n otsoniasetuksen ja F-kaasuasetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena ja markkinavalvontaviranomaisena, joka valvoo kylmäaineiden ja niitä sisältävien laitteiden myyntiä.
  • Yritysten ja asentajien pätevyysrekistereitä ylläpitää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka myös valvoo pätevyysvaatimusten noudattamista.
  • Tulli valvoo maahantuontia ja vientiä.
  • Laitteiden huoltoa ja vuototarkastuksia valvovat muun valvontatyön ohessa omilla toimialoillaan ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä terveydensuojeluviranomaiset, kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden valvontaviranomaiset ja elintarvikevalvontaviranomaiset.
Seuraukset lainsäädännön vastaisesta toiminnasta
  • Viranomaiset voivat mm. antaa määräyksen täyttää huoltovelvollisuus, kieltää yksittäisen laitteen käytön tai kieltää huoltotoiminnan jatkamisen.
  • Suomen ympäristökeskus voi kieltää säännösten vastaisen tuotteen maahantuonnin tai myynnin. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla.
  • Otsoniasetuksen, F-kaasuasetuksen, ympäristönsuojelulain tai valtioneuvoston asetuksen 766/2016 rikkomisesta voidaan tuomita sakkorangaistukseen tai enintään kahden vuoden vankeuteen.
  • EU-komissio seuraa maahantuontikiintiöiden ja auktorisaatioiden noudattamista ja ilmoittaa puutteista kansallisille toimivaltaisille viranomaisille jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi kiintiön ylittämisestä rangaistaan vähentämällä seuraavasta myönnettävästä kiintiöstä ylityksen osuus kaksinkertaisena. 

Kenelle voin ilmoittaa lainsäädännön rikkomisesta?

Suomen ympäristökeskus: kirjaamo@syke.fi, ODS.F-kaasut@syke.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): kirjaamo@tukes.fi

Lainsäädäntö

EU-komission täytäntöönpanoasetukset

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)