Hyppää pääsisältöön

Tuotesuunnittelun työkalut

Kiertotalous- ja ympäristönäkökulmien sisällyttämistä tuotesuunnitteluun voi vahvistaa erilaisten käytännönläheisten työkalujen avulla.
Elinkaarimallinnukseen (LCA:han) pohjautuvat laskennalliset työkalut

Tuotteiden ja palveluiden elinkaarimallinnus mahdollistaa sen, että tuotesuunnittelussa voidaan ottaa huomioon erilaiset ympäristönäkökulmat.

Tietokoneavusteiseen suunnitteluun perustuvat työkalut

Esimerkiksi CAD-suunnitteluun tai prosessimallinnukseen perustuvat ohjelmat.

Tuotteen ympäristövaikutusten arviointi tehdään tuotekehityksen alkuvaiheissa, jolloin voidaan arvioida tuotekehitysvalintojen vaikutukset ympäristöön.

Suunnitteluohjelmistoon integroitu kestävyysarvio tuottaa automaattisesti tuotetiedon ympäristötarkasteluun.

Kaaviotyökalut, tarkistuslistat ja ohjeistukset

Yksinkertaisten ympäristötarkastelujen teko laadullisten ja määrällisten tietojen perusteella.

Järjestelmällinen etenemismalli ympäristönäkökulmien sisällyttämiseen.

Ehdotukset, joiden avulla tuotetta voidaan parantaa.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)