Hyppää pääsisältöön

Ympäristömerkit tuotesuunnittelussa

Standardin ISO 14024:2018 mukaiset niin sanotut tyypin 1 ympäristömerkit perustuvat myöntämisperusteisiin eli kriteereihin, jotka on laadittu laajassa yhteistyössä ympäristömerkintäorganisaation ja eri tahojen välillä.

Suomessa näistä ympäristömerkeistä näkyvät erityisesti Pohjoismainen ympäristömerkki Joutsen ja Euroopan ympäristömerkki EU-Kukka.

Yritys voi käyttää hyväkseen ympäristömerkkien kriteerejä tuotesuunnittelussa, kun tarvitsee tietoa tuotteen tärkeimmistä ympäristönäkökohdista. Kriteerit antavat tietoa tuotteen ympäristönsuojelun vertailutasoista osoittaen mille tasolle ympäristöä säästävän tuotteen rima asettuu eri ympäristönäkökohtien suhteen.

Ympäristömerkin käyttöoikeus on myös selkeä tapa todistaa asiakkaille ja sidosryhmille, että yrityksen tuotteet kuuluvat ympäristönäkökohtiensa puolesta tuotteiden parhaimmistoon.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)