Suomen hiukkaspäästöt

Pitkän aikavälin kehitys:
Hiukkaspäästöt ovat pysyneet melko ennallaan koko 2000-luvun.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Päästömäärät vaihtelevat vuosittain pääosin talven kylmyyden mukaan.
Suhteessa tavoitteisiin:
Hiukkasille ei toistaiseksi ole asetettu päästötavoitteita.

Suomen hiukkaspäästöt (1 000 t/v)

Lähde: SYKE.

Puun pienpoltto on merkittävin pienhiukkasten lähde

Hiukkaspäästöjä on tilastoitu vertailukelpoisesti kokonais- ja pienhiukkasosuuksina vasta vuodesta 2000 lähtien. Tänä aikana päästöissä ei näy merkittävää kehityssuuntaa. Verrattuna 1980-lukuun hiukkasten päästökehitys seuraa samoja linjoja muiden päästöjen kanssa.

Pääosa – 60 prosenttia – hiukkaspäästöistä on peräisin energiantuotannosta ja noin 25 prosenttia liikenteestä. Liikenteen hiukkasten päästölähteistä merkittävin on autojen renkaiden ja hiekoitushiekan aiheuttama tienpinnan hiertyminen. Tämä etenkin keväisin leijuva katupöly muodostaa noin 20 prosenttia Suomen kokonaishiukkaspäästöistä.

Kun tarkastellaan pienempiä, halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin pienhiukkasia (PM2,5), ylivoimaisesti merkittävimmäksi päästölähteeksi nousee puun pienpoltto. Saunojen, mökkien ja asuntojen tulipesät aiheuttavat nykyisin yli puolet PM2,5-päästöistämme.

Pienhiukkaset ovat hiukkasista haitallisimpia, sillä ne saattavat kulkeutua aina keuhkorakkuloihin saakka. Hiukkasiin voi sitoutua myrkyllisiä raskasmetalleja tai hiilivetyjä, jotka keuhkoissa aiheuttavat terveyshaittoja. Hiukkasten on arvioitu aiheuttavan Suomessa vuosittain 1 300 ennenaikaista kuolemaa ja yli 600 uutta pysyvää keuhkoputkentulehdusta.

Hiukkaspäästöille ei toistaiseksi ole sen enempää kansallisia kuin kansainvälisiäkään päästötavoitteita tai -rajoituksia. EU:n valmisteilla olevassa uudessa päästökattodirektiivissä asetetaan pienhiukkasille (PM2,5) päästörajat, joita ei saa ylittää vuodesta 2020 alkaen.

Lähteet:

  • Päästöraportointi kaukokulkeutumissopimukselle 2011. SYKE. 2013
  • CAFE. Ilmansuojelu 4/2005: 9-31.

 

Julkaistu 19.11.2015 klo 14.31, päivitetty 21.9.2022 klo 13.54