Hyppää pääsisältöön

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (NMVOC)

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä syntyy epätäydellisessä palamisessa (erityisesti pienissä tulisijoissa), liikenteessä, teollisuuden prosesseissa, liuottimien, liimojen, maalien ja painovärien käytössä ja bensiinin jakelussa.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Non-Methane Volatile Organic Compounds, NMVOC) ovat orgaanisia yhdisteitä, joiden höyrynpaine on yli 0,01 kPa, kun lämpötila on 293,15 K, tai joilla on vastaava haihtuvuus tietyissä käyttöolosuhteissa. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärään ei sisällytetä metaania, joka raportoidaan erikseen

Alla oleva luettelo sisältää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (p.l. metaani) CAS-numeron, yhdisteet englannin- ja suomenkielisen nimen, yhdisteen kemiallisen bruttokaavan ja molekyylipainon. Luettelo on tarkoitettu NMVOC-yhdisteiden ilmoittamisen tukimateriaaliksi.

NMVOC-yhdisteiden päästöinventaario - Liuottimien käyttö- ja päästömääräkysely 2023

Suomen ympäristökeskus tekee vuosittain inventaarion haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (NMVOC, non-methane volatile organic compounds) päästömääristä kotimaista seurantaa varten sekä ilmasto- ja kaukokulketumissopimukselle toimitettaviin raportteihin.

Liuottimien ja tuotteiden käytön päästölähdesektorin tietojen kokoamista varten Suomen ympäristökeskus tekee vuosittain kyselyn mm. maali-, muovi- ja graafiselle teollisuudelle. Tietoja muista NMVOC-yhdisteiden päästölähteistä löytyy ilman epäpuhtauksien päästöt -linkistä.

Vuoden 2023 kysely on lähetetty toiminnanharjoittajille sähköisenä. Lisätietoja antaa tarvittaessa Johanna Mikkola-Pusa,johanna.mikkola-pusa@syke.fi

Vastausta pyydetään 31.8.2023 mennessä.

Vuoden 2023 lomakkeet (vuoden 2022 tiedot)

Lomakkeet excel-muodossa

Lisätietoa NMVOC-yhdisteistä ja lomakkeen täytöstä

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)