Ikkunoiden ja ovien tiivistys

ikkuna

Miksi

Ikkunoista ja ulko-ovista tulee huolehtia, jotta ne pysyvät hyvässä kunnossa. Ikkunoiden tiivistys vähentää hallitsematonta ilmavuotoa ja vähentää vedon tunnetta, jolloin sisäilman lämpötilaa voidaan laskea viihtyvyyden kärsimättä. Tiivistämisellä estetään kostean sisäilman ja ulkoa tulevan kylmän ilman, sadeveden ja lumen pääsy ikkunan välitilaan. Myös rakennuksen ääneneristävyys paranee. Hyvin huolletut ikkunat ja ovet säilyvät käyttökuntoisena myös pidempään.

Tiivistämällä voi lämmitysenergian kulutus pienentyä 5–15 %. Tiivistys pidentää ikkunan ikää, eivätkä kustannukset ole kuin murto-osa ikkunoiden uusimisen kustannuksista. Tämä tarkoittaisi 2000 neliön kokoisessa taloyhtiössä 1 500–3 500 euron säästöä vuotuisissa energiakustannuksissa. Tiivistämisen yhteydessä tulee aina tarkastaa ilmanvaihdon toiminta, kuten esimerkiksi ilmanvaihdon korvausilman riittävä saatavuus, koska tiiviimmät ikkunat eivät enää päästä ilmaa hallitsemattomasti lävitseen ja ikkunat saattavat myös toimia hallittuina korvausilmareitteinä.

Milloin

Ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistys on syytä tehdä, jos asunnoista on tullut palautetta vedosta tai tiivistyksissä on puutteita (puitteissa näkyy esim. näkyviä vuotoja). Tiivisteiden vaihtoväli vaihtelee tiivistetyypin mukaan. Itseliimautuvat tiivisteet pitäisi vaihtaa vähintään parin vuoden välein, kun taas silikonitiivisteet voivat säilyä kunnossa yli 15 vuotta.

Toimikaa näin

 1. Tehkää ikkunoiden ja ovien karkea tarkistus. Ikkunoista ja ovista tulee tarkistaa niiden toiminta, tiivistysten kunto ja heloitukset.
  • Kunto on helppo tarkistaa silmämääräisesti; onko esim. ikkunoiden tai ovien puitteissa värimuutoksia, vuotokohtia, pölykertymiä tms. Tiiveyden voi tarkistaa esimerkiksi kuljettamalla kättä tai kynttilän liekkiä puitteiden vieressä. Kylmän tunne kädessä tai liekin liike voivat kertoa vuotokohdista. Lisäksi ovien ja ikkunoiden avautuminen kertoo niiden toiminnasta paljon. Ohjeet havaintojen tekemiseen (energiaopas.fi, pdf).
 2. Jos ikkunat ja ovet ovat vanhat ja oman karkean tarkistuksen perusteella niissä näkyy selviä muutoksia, kannattaa tilata ammattilaisen tekemä Ikkunoiden ja ovien kuntotutkimus. Kuntotutkimukseen voi yhdistää myös muita talossa tehtäviä tutkimuksia (esim. ilmanvaihto, lämmitysjärjestelmät, olosuhdekartoitus, lämpökamerakuvaus).
 3. Jos ikkunat ja ovet ovat vielä hyväkuntoisia, mutta tiivisteet tulisi vaihtaa, päättäkää tiivistystyön etenemisestä ja tiivistyksen vastuista (teetetäänkö urakka kokonaisuudessaan ammattilaisella, vai vastaavatko asukkaat sisäpuitteiden tiivistyksistä ja tiivisteiden hankinnasta).
  • Ikkunoiden ja ovien tiivistyksessä sisäpuitteen ja sisäoven tiivistyksestä vastaa yleensä osakas. Ulkoikkunoiden ja ulko-ovien tiivistyksestä vastaa pääsääntöisesti taloyhtiö.
  • Taloyhtiön hallitus voi yleensä suoraan päättää ulkoisten puitteiden ja ulko-ovien tiivistyksistä. Usein on kuitenkin järkevää, että taloyhtiö hoitaa tiivistystyöt keskitetysti ja tilaa tiivistystyöt ammattilaiselta. Näin tiivistykset saadaan kerralla hoidettua kuntoon ja urakan tekeminen samoin kuin tiivisteiden hankkiminen on kokonaisuudessaan kustannustehokkaampaa. Sekä sisä- että ulkopuitteiden ja ulko-ovien tiivistystyön tilaaminen vaatii yleensä yhtiökokouksen päätöksen.
 4. Kilpailuttakaa mahdollinen tiivistystyöurakka. Ikkunoiden tiivistystyötä tilattaessa pitää varmistaa myös ilmanvaihdon toimivuus tiivistämisen jälkeen joko sisällyttämällä se urakkaan tai tilaamalla se erillisenä urakkana.
 5. Valvokaa urakan toteutusta. Tätä varten voi myös hankkia erillisen ulkopuolisen valvojan. Ikkunoiden tiivistyksen ohjeistus ja tietoa urakan valvomisesta.
 6. Tiedottakaa taloyhtiössä osakkaille hankkeen etenemisestä sen eri vaiheissa.

Muita jatkotoimenpiteitä ikkunoihin liittyen

 • Tiivistystyön onnistumisen seuranta esim. erillisellä tarkistuksella, palautteen perusteella tai erillisellä kyselyllä. Tiivistämisen vaikutuksen voi todentaa myös energiankulutuksen seurannalla.
 • Tuloilmaikkunoiden asennus
 • Korvausilmaventtiilien asentaminen ikkunoihin
 • Ikkunoiden vaihto energiatehokkaampiin

Hyvä tietää ikkunoista

Ikkunat ovat lämmöneristyksen kannalta rakennuksen heikoin osa: niiden lämmöneristävyys huonompi kuin ulkoseinärakenteen. Toisaalta ikkunoiden kautta saadaan kuitenkin paljon hyötyä: auringon valoa ja lämpöä. Ikkunan energiatehokkuuteen vaikuttavat lämmöneristyskyky, ilmatiiveys ja ikkunan kyky hyödyntää auringon valoa ja lämpöä. Ikkunat vaikuttavat osaltaan myös sisäilmaan (veto, korvausilma jne.).

Ikkunat vaativat huoltoa. Ikkunoiden tiivisteet ja puuikkunoiden maalipinta on uusittava, jos niissä on puutteita. Jos ikkunat saadaan huoltamalla kuntoon, niitä ei välttämättä kannata vaihtaa. Kannattaa selvittää ikkunoiden vaihtamista yksinkertaisempia ja halvempia keinoja.

Julkaistu 9.3.2018 klo 15.52, päivitetty 2.11.2018 klo 13.11