Ilmatar Energia Oy:n Konikallion tuulivoimahanke, Ikaalinen ja Hämeenkyrö

Hankkeen kuvaus

Ilmatar Energy Oy:n hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy suunnittelee Konikallion tuulipuiston rakentamista Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueille. Hankealue sijaitsee noin 10 km Ikaalisten keskustasta lounaaseen ja noin 12 km Hämeenkyrön keskustaajamasta luoteeseen. Hankealueen pinta-ala on noin 14 km2. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja hankealueelle rakennetaan sähköasema. Ulkoinen sähkönsiirto toteutetaan uudella, noin 14–15 km pituisella 110 kV voimajohdolla. Reittivaihtoehdot sijoittuvat Ikaalisten ja Sastamalan kaupunkien alueille.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 15 voimalaa.
VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 11 voimalaa.
VE A sähkönsiirto: 14 km pitkä 110 kV voimajohto hankealueelta koilliseen, Caruna Oy:n hallinnoimaan 110 kV johtoväliin Parkano-Teiharju.
VE B sähkönsiirto: 15,4 km pitkä 110 kV voimajohto hankealueelta kohti etelää Caruna Oy:n hallinnoiman Suodenniemen (Sastamala) 110 kV kytkinlaitokseen uuden 110 kV katkaisijakentän kautta.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on nähtävillä 9.2.-11.3.2022 seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
  • Hämeenkyrön kunnankirjasto, Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö
  • Ikaalisten kaupunginkirjasto, Poppelikatu 10B, 39500 Ikaalinen.

sekä tällä verkkosivulla (www.ymparisto.fi/KonikalliontuulivoimahankeYVA) 

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus Teams -etäyhteydellä keskiviikkona 16.2.2022 klo 17.00–18.30. 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään  11.3.2022 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/243/2022).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla.

 

Julkaistu 8.2.2022 klo 8.31, päivitetty 11.4.2022 klo 12.54

Julkaisija: