VT 3 välillä Helsingby-Laihia

Hankkeen kuvaus

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman vt 3 välillä Helsingby - Laihia. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Parannettava tiejakso on pituudeltaan noin 14 kilometriä. Suunnittelualue alkaa Mustasaaren Vikbystä valtatien 8 tasoliittymästä ja yhdistyy Laihialla Maunulan eritasoliittymään.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia linjausvaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0+: nykyisen valtatien kehittäminen parantamalla liittymäjärjestelyitä sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. 0+ on vertailuvaihtoehto.
  • Vaihtoehto 1: valtatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikalla 2+2 -kaistaiseksi maantieksi, jossa hidas liikenne on kielletty. Linjausmuutoksia tutkitaan Helsingbyn ja Alakylän kohdilla. Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Yksityisteiden liikenne, maatalousliikenne, jalankulku ja pyöräily hoidetaan rinnakkaistiejärjestelyillä.
  • Vaihtoehto 2: uuden tielinjan rakentaminen maakuntakaavan mukaisesti nykyisen valtatien eteläpuolelle moottoritienä, moottoriliikennetienä tai 2+2 -kaistaisena maantienä, jossa hidas liikenne on kielletty. Yksityisteiden risteämiset hoidetaan yli- tai alikulkusilloilla ja rinnakkaistiejärjestelyillä. Uuden linjan arvioinnissa tarkastellaan alavaihtoehtoja 2a, 2b ja 2c.

Lappräntin ja Mussmobackenin välillä tutkitaan vaihtoehdot 2a ja 2b. Vaihtoehto 2a noudattelee vuoden 1991 yleissuunnitelman mukaista linjausta ja vaihtoehto 2b kulkee noin 350 metriä lähempänä nykyistä valtatietä. Vaihtoehto 2c erkanee pohjoiseen vaihtoehdoista 2a ja 2b Mussmobackenin kohdalla ja liittyy vaihtoehdon 1 mukaiseen linjaukseen noin 1,5 km ennen Maunulan eritasoliittymää.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen täydennys

 

Julkaistu 2.5.2019 klo 12.00, päivitetty 29.11.2022 klo 8.48