UPM Kotkan biojalostamo, Kotka

Hankkeen kuvaus

Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Hyvät tulokset UPM:n ensimmäisestä biojalostamosta Lappeenrannassa ovat perustana uusien liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiselle. UPM selvittää erilaisia biopolttoaineiden kehittämisvaihtoehtoja ja osana selvityksiä aloittaa ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) mahdollisen biojalostamon rakentamisesta Kotkan Mussaloon. Kapasiteetiltaan laitos tuottaa enintään 700000 tonnia vuodessa nestemäisiä biopolttoaineita tai -kemikaaleja. Hankkeen tavoitteena on valmistaa kehittyneitä liikenteen polttoaineita uudenlaisista, kestävistä raaka-aineista. Korkealaatuiset lopputuotteet vähentävät sekä lähi- että kasvihuonekaasupäästöjä tie-, laiva- ja lentoliikenteessä. Tuotteilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita myös kemianteollisuudessa.

Arvioitavat vaihtoehdot

Hankkeella on yksi toteutusvaihtoehto (VE1), jossa tarkastellaan uuden biojalostamon rakentamista Kotkan Mussaloon. Kapasiteetiltaan laitos tuottaa enintään 700 000 tonnia vuodessa nestemäisiä biopolttoaineita tai -kemikaaleja. Lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan nollavaihtoehtoa (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.

Vastaa kyselyyn! Sähköinen kysely on kaikille avoin:

www.webropolsurveys.com/upmkotkanbiojalostamoYVA.net

 

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on nähtävillä

 • Kotkan kaupungintalolla kirjaamossa, Keskuskatu 6
 • Kotkan kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 24
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22, Kouvola

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidettiin torstaina 5.4.2018 klo 17.30 alkaen Cafe Neptunus, Merituulentie 424, 48310 Kotka.

MIelipiteen esittäminen

Arviointiohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tuli esittää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 23.4.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi

Arviointiselostus

Hankkeen YVA-selostus saapui 18.9.2018

  Liitteitä ovat seuraavat:

  Arviointiselostus on nähtävillä 

  • Kotkan kaupungintalolla kirjaamossa, Kustaankatu 2
  • Kotkan kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 24
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22, Kouvola

  Yleisötilaisuus

  Arviointiselostusta ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään torstaina 15.10.2018 klo 17.30 alkaen Cafe Neptunus, Merituulentie 424, 48310 Kotka.

  Lausuntojen ja mielipiteiden esittäminen

  Arviointiselostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee esittää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 30.11.2018 mennessä.

  Lausunto tulee ensisijaisesti lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

  Käytettävyyden vuoksi lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedostona, joista tekstiä voidaan siirtää yhteysviranomaisen lausuntoon. sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi

  Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

  UPM Kotkan biojalostamon yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä (pdf, 587 Kt)

   

   

  Julkaistu 13.3.2018 klo 15.53, päivitetty 1.7.2019 klo 8.23