1. Valmisteluvaihe

Putkiremonttia tarvitaan, koska putket kuluvat ja syöpyvät vuosien varrella. Putkistot haurastuvat ja niihin alkaa kertyä tukoksia sekä vuotoja. Kun vesi- ja viemärijärjestelmä kunnostetaan tai uusitaan ajallaan, vältetään vahinkoja. Putkiremontti nostaa myös asumisviihtyvyyttä ja asunnon arvoa.

Valmisteluvaiheen aikana aletaan kartoittaa taloyhtiön tarvetta remontille. Vaihe voi kestää jopa muutaman vuoden ja se pitää sisällään muun muassa keskustelua, arviointia, tutkimuksia ja osakaskyselyjä.

Milloin putkiremontti tehdään?

Kun talo on 30–50 vuoden ikäinen.

Mikä muu vaikuttaa putkiremontin ajankohtaan kuin talon ikä?

Pesutilojen kunto sekä lisääntyneet tukokset ja vuodot. Siksi on tärkeää, että ilmoitat aina huoltoyhtiöön, jos huomaat putkistoissa jotain poikkeavaa tai ne pitävät outoa ääntä.

Ilmoita huoltoyhtiöön putkiston ongelmista.

Mitä taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä tekevät tässä vaiheessa?

He seuraavat tilannetta ja ryhtyvät valmistelemaan putkiremonttia, kun sellaiselle alkaa olla tarve. Alkusysäyksenä voivat olla lisääntyneet putkivuodot ja -tukokset sekä kiinteistössä tehty kuntoarvio, jossa on todettu puutteita vesi- ja viemärijärjestelmässä.

Mitä selvityksiä tarvitaan?

Jos putkivuotojen tai kuntoarvion pohjalta remontti näyttää ajankohtaiselta, kannattaa teettää putkiston tarkempi kuntotutkimus. Kuntotutkimuksessa selvitetään yksityiskohtaisesti putkiston kunto ja korjaustarpeet. Näiden tietojen pohjalta isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus miettivät, millä aikataululla putkiremonttiin ryhdytään ja miten se toteutetaan.

Kuinka kauan remonttia voi siirtää?

Jos ongelmia on ilmennyt, ei remonttia kannata siirtää. Vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoja, jos ne johtuvat korjausten laiminlyönnistä.

Muista myös, että vaikka putkiremontti aiheuttaisi vaivaa, se nostaa asuntosi tasoa, arvoa ja viihtyvyyttä.

Miten lopullinen päätös putkiremontin aloittamisesta tehdään?

Lopullinen päätös remontista, aikataulusta ja alustavasta budjetista tehdään yhtiökokouksessa. Päätöstä varten koolle kutsutaan usein ylimääräinen yhtiökokous, joka velvoittaa taloyhtiön hallituksen aloittamaan hankesuunnittelun.

Vaikka putkiremontista olisi vaivaa, se nostaa asuntosi arvoa.

Mikä on hankesuunnitelma ja kuka sen tekee?

Se on alustava suunnitelma koko putkiremontista. Sen perusteella päätetään muun muassa remontin sisältö, laajuus ja korjausmenetelmät.

Hankesuunnitelman tekee taloyhtiön palkkaama hankesuunnittelija. Sellaisena voi toimia LVI-alan ammattilainen tai rakennuttajakonsultti.

Isännöitsijän, hallituksen ja osakkaan roolit putkiremontin valmistelussa:

Isännöitsijä huolehtii, että hanke sujuu sovitusti ja hallitusti. Isännöitsijä valmistelee myös esitystä remonttitöiden mahdollisista toteuttajista, sopimuksista ja rahoitusjärjestelyistä. Hän toimii hallituksen päätösten toimeenpanijana.

Hallitus valmistelee ja esittelee putkiremontin kulkua osakkaille. Lisäksi hallitus toimeenpanee yhtiökokouksen tekemät päätökset. Hallitus ottaa yhdessä isännöitsijän kanssa selvää suunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvistä asiantuntijapalveluista.

Osakkaalla eli asunnon omistajalla on kaksi roolia. Hän edustaa omia toiveitaan ja taloyhtiön yhteisiä tarpeita. Osakas päättää oman asuntonsa remonteista tavalla, joka on sovittu taloyhtiön kanssa. Osakas voi vaikuttaa päätöksiin osallistumalla yhtiökokouksiin.

Muista osallistua yhtiökokoukseen. Siellä päätetään tärkeistä asioista.

Kuka johtaa putkiremontin etenemistä?

Putkiremontin sujuva eteneminen edellyttää asiantuntevan ja osaavan projektipäällikön palkkaamista. Hänen tehtävänsä on hoitaa asioita taloyhtiön parhaaksi ammattilaisen ottein ja pitää kokonaisuus hallinnassaan. Projektipäällikkö kannattaa palkata jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Seuraa aktiivisesti viestintää ja osallistu tiedotustilaisuuksiin sekä yhtiökokouksiin. Ota kantaa esitettyihin asioihin. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa.

Kuinka paljon putkiremontti maksaa?

Esimerkiksi 30 neliömetrin kokoisen asunnon laaja putkiremontti, jossa uusitaan putket, kylpyhuone ja sähköt, maksaa pääkaupunkiseudulla keskimäärin noin 700 euroa neliömetriltä eli noin 21 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella hinnat ovat matalampia. Vastaavan kokoisen asunnon remontti maksaa noin 400 euroa per neliömetri eli noin 12 000 euroa. 50 neliömetrin kokoisen asunnon laaja putkiremontti maksaa noin 20 000 euroa ja 75 neliömetrin kokoisen asunnon noin 30 000 euroa.

Miten remontti maksetaan?

Taloyhtiö ottaa lähes aina putkiremonttia varten lainaa, jota osakas alkaa maksaa takaisin kuukausittain. Tällöin hoitovastikkeen lisäksi maksetaan rahoitusvastiketta. Lainaosuuden voi halutessaan maksaa myös kerralla erikseen sovittuna aikana.

Remontti pitäisi aina miettiä niin, että osakkaat voivat varautua sen aiheuttamiin kustannuksiin ja lainan kohtuulliseen takaisinmaksuaikaan.

Mistä hinta koostuu?

Hinta määräytyy remontin laajuuden, toteutustavan, asunnon koon, tuotteiden ja niiden laadun sekä markkinatilanteen mukaan. Jos putket uusitaan kokonaan, se on kalliimpaa kuin pelkkä sisäpuolten korjaaminen.

Jos remontissa kunnostetaan samalla taloyhtiön yhteisiä tiloja, kuten pesutupaa tai saunaa, hinta nousee. Toisaalta pitemmällä aikavälillä voidaan usein säästää, kun eri korjaustöitä tehdään samalla kerralla.

Kannattaako muitakin tiloja remontoida putkiremontin yhteydessä?

Putkiremonttimenetelmät

Yleisin ja laajin vaihtoehto on perinteinen putkiremontti, jossa uusitaan kaikki viemäri- ja vesijohdot sekä kylpyhuoneet. Remontissa voidaan tapauskohtaisesti käyttää myös useita menetelmiä. Tässäkin pätee ajatus, että yksi tapa ei ole kaikille oikea.

Miten menetelmä valitaan?

Jos putkissa on vakavia ongelmia, putket kannattaa uusia kokonaan. Jos kuntotutkimuksissa on havaittu vain lieviä ongelmia, putkien ikää voidaan jatkaa kevyemmällä saneerauksella. Tässäkin ratkaisu on aina talokohtainen.

Putkien vaihtaminen

Perinteisin tapa on uusia putkistot entisille tai uusille paikoille. Työ kestää talon koosta riippuen 3–18 kuukautta edeten järjestelmällisesti rapusta toiseen. Uusien putkien käyttöikä on noin 50 vuotta.

Pinnoitus

Viemärit voidaan myös pinnoittaa, jolloin vanhan putken sisälle ruiskutetaan pinnoite. Menetelmä ei kuitenkaan sovellu huonokuntoisten putkien korjaamiseen. Käyttöikäarvio on 15–30-vuotta.

Sujutus

Viemäreitä voidaan myös korjata sisäpuolelta sukka- ja muotoputkisujutuksella. Näin korjattujen putkien käyttöikä pitenee 30–50 vuotta.

Asennuselementit

Lisäksi putkistoja voidaan uusia asennuselementeillä uusille tai vanhoille paikoille. Esivalmisteinen elementti sisältää valmiin uuden putkiston, jonka käyttöikä on noin 50 vuotta. Menetelmän etu on muun muassa nopeampi asennettavuus.

Korjausmenetelmiä on useita. Niitä voidaan myös yhdistää.

Usein putkiremonttiin kannattaa yhdistää muitakin korjaustöitä:

1. Taloyhtiössä voidaan tehdä esimerkiksi sähköverkon ja ilmanvaihdon korjauksia.
2. Omassa asunnossa voi miettiä lisäksi märkätilojen pintoja ja kalusteita sekä asunnon esteettömyyttä ja energiatehokkuutta.
3. Energiatehokkuutta voidaan parantaa asentamalla huoneistoihin vesimittarit, säätämällä lämmitysjärjestelmää, uusimalla patteritermostaatit ja eristämällä putkistoja. Tämä tuo myöhemmin säästöä energiakuluihin.

Muista energiatehokkuus. Putkiremontin yhteydessä voi usein parantaa energiatehokkuutta ja säästää myöhemmin käyttökustannuksissa.

Missä asun remontin ajan?

Putkiremontin laajuudesta riippuen asukkaat muuttavat yleensä muualle remontin ajaksi. Joskus asuminen omassa asunnossa on mahdollista, jos saniteettitilat on järjestetty taloyhtiön sauna- ja pesutiloihin. Joskus urakoitsija voi tarjota väliaikaista asuntoa.

Osakas vastaa sijaisasuntonsa hankkimisesta ja sen kustannuksista remontin tullessa. Muutamissa tapauksissa urakoitsija, taloyhtiö tai isännöintiyritys on järjestänyt tilapäisasuntoja niitä tarvitseville. Tämä ei kuitenkaan ole sääntö eikä taloyhtiöllä ole siihen velvoitetta.

Hoitovastiketta maksetaan remontin ajan normaalisti.

Usein remonttien alkamisajankohdasta ilmoitetaan yli puoli vuotta aikaisemmin. Vara-asunnon hankkimiseen on oltava tarpeeksi aikaa.

Viestinnän merkitystä ei voi korostaa putkiremontissa liikaa. Sujuva, selkeä ja riittävä viestintä auttaa remontin jokaisessa vaiheessa. Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tiedottamisen pitää olla avointa koko remontin ajan. Remontin aikana urakoitsijan vastuulla on tiedottaa, asuntokatselmuksista, töiden aloituksesta ja päättymisestä asunnoissa, yleisten tilojen käytöstä sekä projektiin liittyvistä väliaikaisjärjestelyistä.

Päätöksistä tulee kertoa esimerkiksi rapun ilmoitustaululla, kirjeillä, taloyhtiön kotisivuilla, sähköpostilla ja tiedotustilaisuuksilla. Isännöitsijän tehtävä on auttaa. Kysy aina, jos et ymmärrä.

Muista lukea putkiremonttia koskevat tiedotteet huolellisesti ja osallistua tilaisuuksiin. Kysy aina, jos jokin on epäselvää.

Mitä tekevät vuokranantaja ja vuokralainen?

Vuokranantaja, pidä vuokralainen ajan tasalla
Kun vuokranantaja kuulee, että taloon suunnitellaan putkiremonttia, hänen tulisi antaa alustava tieto vuokralaiselleen heti. Tähän ei velvoita laki, vaan ennen kaikkea hyvät tavat.

Vuokralainen, älä maksa täyttä vuokraa
Jos vuokralainen asuu asunnossaan remontin ajan, hän saa vuokranalennusta. Tästä sovitaan tapauskohtaisesti vuokranantajan kanssa. Alennusperuste on, että asunto ei ole samassa kunnossa kuin vuokrattaessa. Alennus voidaan antaa remontin aikana tai sen jälkeen, kun työn kesto ja haitta ovat selvillä.

Jos huoneistoa ei voi käyttää remontin aikana, vuokralainen vapautuu vuokranmaksusta. Vuokralainen on itse vastuussa väliaikaismajoituksensa löytymisestä.

2. Suunnitteluvaihe

Hankesuunnitelman pohjalta alkaa varsinainen remontin suunnittelu, jolloin etsitään remontin tekijät, suunnitellaan tarkka aikataulu ja pyydetään tarjouspyyntöjä. Yleensä suunnitteluvaiheen töihin ja pohdintoihin varataan aikaa vähintään puoli vuotta. Suunnitteluvaihe on tärkeä vaihe, siihen kannattaa panostaa. Huolellinen suunnittelu takaa laadukkaan lopputuloksen ja sen, että seuraavassa eli toteutusvaiheessa ei tule yllätyksiä.

Mistä löydetään pätevät suunnittelijat?

Taloyhtiön hallitus pyytää isännöitsijältä ja projektipäälliköltä vaihtoehtoja suunnittelijoista. Tarjouksia pyydetään 3–10 kappaletta. Hinta on tärkeä, mutta ei ainoa seikka, jota kannattaa katsoa. Hinnan lisäksi huomioon tulee ottaa aiempi kokemus vastaavista töistä, pätevyys ja toimintatavat.

Kannattaa miettiä myös ryhmäkorjauksen mahdollisuutta. Tällöin eri taloyhtiöt teettävät remonttinsa yhdessä ja saavat siitä kustannusetua.

Kun suunnittelijat on valittu ja suunnitelmat tehty, tarvitaan urakoitsija. Miten urakoitsija valitaan?

Samoin periaattein eli referenssien, pätevyyden ja kokemuksen perusteella. Myös luottotiedot kannattaa aina tarkistaa.

Projektipäällikön kokemuksia ja tietoja kannattaa kuunnella valinnassa.

Panostakaa suunnitteluun ja ammattitekijöihin. Kun putkiremonttia suunnitellaan, on aina järkevää miettiä, mistä kannattaa säästää. Pieni säästö voi aiheuttaa myöhemmin mittavia kustannuksia.

Keneltä kannattaa kysyä neuvoa?

Jos naapuritalossa on tehty menestyksekäs putkiremontti, sama urakoitsija voi olla myös sinun taloyhtiöllesi oikea valinta. Luota myös isännöitsijän ammattitaitoon. Usein he tietävät pätevistä toteuttajista. Hyviä toteuttajia kannattaa etsiä myös puskaradion avulla.

Onko naapuritaloosi tulossa tai juuri tehty putkiremontti? Voisiko siitä ottaa oppia?

Koska tarjouksia pyydetään?

Perussäännöksi sopii ajatus, että tarjouksia kannattaa pyytää aina, kun projektiin tulee mukaan uusia tekijöitä. Tee tarjouspyyntö ainakin:

1. Valmisteluvaiheessa
2. Hankesuunnitteluvaiheessa
3. Suunnitteluvaiheessa
4. Urakkavaiheessa

Kun urakoitsija on valittu, hänen kanssaan tehdään urakkasopimus. Mikä se on?

Urakkasopimus ja sen tekeminen on yksi tärkeimmistä putkiremontin vaiheista. Se täytyy laatia tarkasti. Sopimuksessa tulee sopia urakan kannalta kaikki tärkeimmät seikat kuten työn sisältö, laatuvaatimukset, aikataulu, referenssit ja vastuuhenkilöt. Projektipäällikön osaamista kannattaa hyödyntää myös sopimuksen laadinnassa.

Sopimukset on syytä tehdä tarkasti! Huomioi ainakin

- osapuolet
- urakan kohde
- urakkamuoto
- urakkahinta
- lisä- ja muutostöiden hinnoittelu
- aikataulu
- maksuerätaulukot
- välitavoitteet
- takuu
- työturvallisuus
- verottajan ilmoitukset
- viivästyssakot ja urakkaa koskevien riitojen ratkaisumenettelyt

On tärkeää, että toimeksiannosta sovitaan aina kirjallisesti ja sisällöt avataan mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Sopimuksen laadintaan voi pyytää ulkopuolisen ammattilaisen apua.

Kenellä on remontin sujumisen kannalta tärkeä rooli?

Remontin sujumisen kannalta tärkeässä osassa ovat ammattitaitoiset suunnittelijat ja erityisesti projektipäällikkö, joka vastaa rakennuttamistehtävien suorittamisesta, puuttuu haasteisiin ajoissa ja pitää langat käsissään.

Usein projektipäällikön työssä säästetään. Loppusummassa säästö on kuitenkin usein vain noin viisi prosenttia. Kannattaa miettiä, onko tämä järkevää.

Kaksi samanlaista taloa voi tarvita täysin erilaiset remontit. Päätöksiin vaikuttavat muiden muassa putkien kunto, osakkaiden tarpeet ja toiveet sekä budjetti.

Tarvitaanko putkiremonttia varten rakennuslupa?

Yleensä tarvitaan. Rakennuslupa vaaditaan, kun talo muuttuu remontin seurauksena niin paljon, että viranomaisten pitää olla selvillä muutoksista. Oman kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta saa tietoa hankkeen luvanvaraisuudesta sekä luvan edellyttämistä piirustuksista ja dokumenteista. Lupa tulee hakea ja saada ennen remontin alkua.

He ovat mukana tekemässä putkiremonttia

Putkiremonttia varten palkataan projektipäällikkö. Hän pitää langat käsissään.
Kuntotutkija tekee tarvittavat tutkimukset rakennuksen ja putkiston kunnosta.
Hankesuunnittelija on LVI-alan ammattilainen eli hän laatii muiden asiantuntijoiden kanssa muiden muassa korjausvaihtoehtoja ja kustannusarvioita.
Pääsuunnittelija vastaa suunnittelusta kokonaisuudessaan. Hän tekee yhteistyötä eri suunnittelijoiden kanssa. Heitä voivat olla sähkösuunnittelija, arkkitehti ja sisustussuunnittelija.
Valvoja vahtii, että työt tehdään oikein ja aikataulussa. Hän käy työmaalla katsomassa, että projekti etenee suunnitelman mukaan.
Työturvallisuuskoordinaattori katsoo, että turvallisuus on taloyhtiössä kunnossa remontin ajan.

3. Toteutusvaihe

Toteutusvaiheessa remontti alkaa viimeistään vaikuttaa osakkaiden elämään, kun rakennusmiehet ryhtyvät töihin. Asunnoissa ei välttämättä voi enää asua. Yleensä putkiremontti kestää asunnossa 6–12 viikkoa.

Kuinka kauan putkiremontti kestää?

Yleensä 6–12 viikkoa yhden asunnon osalta. Tällöin asuntojen pesu- ja saniteettitilat ovat harvoin käytössä. Joskus tilapäiset saniteettitilat järjestetään saunatiloihin tai taloyhtiön pihalle. Kerrostalossa remontti toteutetaan yleensä rapuittain.

Kuinka murtoturvallisuus huomioidaan remontin aikana?

Asiasta sovitaan urakoitsijan kanssa. Yleensä urakoitsija laatii suunnitelman, jonka isännöitsijä ja hallitus hyväksyvät. Suunnitelmassa käsitellään muiden muassa yleisavainten hallintaa, avaimien säilytystä ja sitä, kenelle niitä voidaan antaa eteenpäin.

Lisäksi työmaan aitaamisesta, lukituksista, henkilöiden kulunvalvonnasta ja kirjaamisesta tulee keskustella.

Jos jotain sattuisi, onko olemassa vakuutusta?

Vakuutuksilla pitää ja kannattaa suojata kaikki riskit, joita työmaan ja projektin aikana voi tulla. Suunnittelijoilla ja urakoitsijoilla on omat rakennusvirhe- ja vastuuvakuutuksensa ja taloyhtiöllä puolestaan kiinteistö- ja vastuuvakuutuksensa.

Kuinka oikeat vakuutukset löydetään?

Taloyhtiöt käyttävät useimmiten vakuutusmeklareita, jotka tekevät riskikartoitukset ja kilpailuttavat työmaan aikaiset vakuutukset vakuutusyhtiöiden kesken. Vakuutukset kannattaa käsitellä ammattilaisten kanssa perusteellisesti.

Miten koti suojataan?

Usein urakoitsija antaa ohjeet, kuinka asunto tulee suojata. Joskus asunto pitää myös tyhjentää huonekaluista ja muista tavaroista. Käytä aina maalaisjärkeä. Jos et halua perintömattosi likaantuvan, vie se muualle. Varsinkin pölyä tulee remontin aikana paljon. Toisaalta urakoitsijan tehtävä on suojata alueet, joissa työskennellään.

Mitä jos remontti venyy?

Jos remontit venyvät, kyseessä on yleensä muutamien viikkojen viivästyminen. Todella harvoin kyse on kuukausista. Siksi urakkasopimuksiin tulee sisällyttää viivästyssanktiot eli viivästyssakot, joissa määritellään viivästymisestä urakoitsijalle aiheutuvat korvaukset.

Viivästyssakot tarkoittavat korvausta, jonka urakoitsija joutuu maksamaan, jos urakka myöhästyy sovitusta aikataulusta. Eli jos urakan valmistuminen siirtyy, joutuu urakoitsija maksamaan esimerkiksi tietyn rahasumman jokaiselta päivältä tai alkavalta viikolta, kun urakka menee yli sovitun päivämäärän.

Putkiremontit pysyvät pääsääntöisesti aikatauluissaan.

Mistä viivästyminen johtuu?

Viivästymisen syy ei ole aina urakoitsijan. Voi olla, että taloyhtiö on tilannut työn, josta käy remontin edetessä ilmi, että sitä ei voidakaan toteuttaa toivotulla tavalla. Tällöin mahdollinen lisätyö ei ole urakoitsijan vaan taloyhtiön vastuulla. Hyvään suunnitteluun kannattaa siksi panostaa.

Osakkaan muistilista

Voinko vaikuttaa kylpyhuoneeni remonttiin?
Kyllä. Osakas voi useimmiten vaikuttaa asuntonsa ratkaisuihin. Perusurakkaan kuuluvat yleensä tietyt kaluste- ja laattavaihtoehdot. Jos kuitenkin haluat asuntoosi esimerkiksi erilaisen peilikaapin tai vesihanan, se on yleensä mahdollista. Menettelytavasta ja lisäkustannuksista sovitaan tällöin etukäteen urakoitsijan kanssa. Samoin vastuukysymyksistä. Selvitä ajoissa, kuinka asia hoituu juuri sinun asuntosi kohdalla.

Kuka on vastuussa, jos valitsemani hana vuotaa?
Lähtökohtaisesti ajatellaan, että jos taloyhtiö on hyväksynyt hanan osana urakkaa, se on vastuussa. Jos taloyhtiö ei ole hyväksynyt hanaa, vastuu on osakkaan. Omat hankinnat pitää aina hyväksyttää taloyhtiöllä, jos niiden hankintaan liittyy riskejä.

Jos haluan remontoida putkiremontin aikana myös keittiöni, onnistuuko se?
Osakas saa päättää asuntonsa mahdollisista muista remonttitöistä. Jos keittiö on uusittava lähivuosina, remonttien yhdistäminen voi olla järkevää. Sinun tulee huomioida, että putkiremonttiin kuulumattomien huoneistoremonttien teettämisestä vastaat itse. Huolehdi siis tarkasti urakoiden välisen yhteistyön sopimisesta.

4. Remontin jälkeen

Onneksi olkoon. Nyt remontti on valmis ja pian on mahdollista nauttia uusituista tiloista. Muista vielä varmistaa ja tarkkailla, että kaikki toimii niin kuin pitää.

Mitä tapahtuu, kun työ on valmis?

Taloyhtiön edustajat ja urakoitsija pitävät vastaanottotarkastuksen. Taloyhtiö ottaa työn vastaan ja laatii tarvittaessa puutelistan. Osakkaille järjestetään usein kysely mahdollisista virheistä ja remontin sujumisesta. Lisäksi pidetään tarkastuskierros, jonka jälkeen korjataan mahdolliset virheet.

Vastaanotto- ja takuutarkastuksen yhteydessä kirjataan ylös kaikki mahdolliset puutteet ja viat. Tämän jälkeen ne korjataan kuntoon.

Putkiremontilla on takuuaika. Kuinka pitkä se on?

Normaalisti kaksi vuotta. Jos takuuaika on pidempi, se näkyy usein hinnassa.

Mitä takuuaika tarkoittaa?

Jos talossa havaitaan virheitä takuuaikana, niiden oletetaan olevan urakoitsijan tekemiä ja hänen vastuullaan, jos toisin ei todisteta. Takuuajan päätyttyä pidetään vastaanotto- ja takuutarkastus. Senkin jälkeen urakoitsija vastaa kymmenen vuotta niistä virheistä ja puutteista, jotka aiheutuvat selkeästä huolimattomuudesta, laiminlyönneistä tai rakennusvirheistä.

Mitä teen, jos asunnossani on remontin jälkeen puutteita?

Raportoi niistä viipymättä isännöitsijälle tai projektipäällikölle. Kerro, jos esimerkiksi putki on vinossa, saumat viimeistelemättä tai loppusiivous tekemättä. Ilmoita myös, jos veden laatu poikkeaa normaalista.

Miten putkien kuntoa seurataan remontin jälkeen?

Kiinteistöhuollon eli usein huoltoyhtiön tehtävänä on seurata putkien toimintaa ja muita ison remontin yhteydessä tehtyjä korjauksia sekä uusittuja rakenteita normaaliin tapaan. Jos huomaat putkien toiminnassa tai veden laadussa poikkeuksia, ilmoita niistä heti huoltoyhtiöön.

Miten kiinteistön kunnosta pidetään remontin jälkeen huolta?

Suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys ovat tärkeitä tekijöitä kiinteistön kunnossapidossa. Taloyhtiöiden on laadittava vuosittain viiden vuoden kunnossapitoselvitys, jota varten kannattaa tehdä erilaisia kuntotutkimuksia ja -selvityksiä taloyhtiön tarpeiden mukaan.

Suunnitelmallinen kiinteistönpito vaikuttaa asumismukavuuteen, rakennuksen arvoon sekä auttaa ennakoimaan korjaamisesta tulevia kustannuksia.

Muuten voit vain nauttia. Putkiremontti on osaltasi ohi.

Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja ympäristöministeriö ovat laatineet taloyhtiöiden käyttöön ohjekortit, joissa kuvataan suunnitelmallisen kiinteistönpidon hyviä käytäntöjä. Ne löytyvät osoitteesta www.taloyhtio.net.