Konnunsuon tuulivoimahanke, Pyhäntä

Hankkeen kuvaus

Metsähallitus ja Neova suunnittelevat yhteistyössä tuulipuistoa Pyhännän kuntaan. Tuulipuistoon suunnitellaan enintään noin 34 uuden tuulivoimalan rakentamista (hankevaihtoehto VE1). Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden nimellisteho on noin 6-10 MW, jolloin kokonaisteho VE1:ssä olisi noin 204-340 MW. Hankevaihtoehdossa VE2 suunniteltu voimalamäärä on 28, jolloin kokonaisteho olisi noin 585–975 MW. Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista ja tuulivoimaloiden tarvitsemasta infrastruktuurista sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirrosta. Alustavan sähkönsiirtosuunnitelman mukaan tuulipuiston verkkoliityntäpiste olisi Vuolijoella. Tässä YVA-menettelyssä tarkastellaan Konnunsuon hankkeen liityntäjohtoa nykyisen 110 kV voimajohtolinjan varteen hankealueen eteläpuolelle ja siitä eteenpäin siirtoyhteydestä Vuolijoen sähköasemalle toteutetaan erillinen YVA-menettelynsä, jota suunnitellaan yhdessä lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa.

Tuulivoimapuiston alue sijoittuu Pyhännän keskustasta noin 9 kilometriä kaakkoon. Vieremän keskustaan alueelta on matkaa noin 33 kilometriä, Kärsämäelle ja Otanmäelle noin 30 kilometriä ja Kiuruvedelle noin 31 kilometriä. Sähkönsiirron vaihtoehdot sijoittuvat Kiuruveden ja Vieremän alueelle.

Vaihtoehdot

VE0: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
VE1: Konnunsuon alueelle rakennetaan 34 uutta tuulivoimalaa.
VE2: Konnunsuon alueelle rakennetaan 28 uutta tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto

Hankealueen sähköasemalta rakennetaan 110 kV tai 400 kV voimajohto uuden rakennettavan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle sähköasemalle. Kolme alustavaa reittilinjausvaihtoehtoa:
SVE1: Läntinen linjaus, reitin pituus noin 10,7 km.
SVE2: Keskimmäinen linjaus, reitin pituus noin 8,3 km.
SVE3: Itäinen linjaus, reitin pituus noin 10,6 km.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma tullut vireille 13.9.2022.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 28.9 – 31.10.2022 Pyhännän kunnan, Kiuruveden kaupungin ja Vieremän kunnan virastoissa ja pääkirjastoissa. Lisäksi ohjelmaan voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Veteraanikatu 1, Oulu.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 13.10.2022 klo 17 Pyhännän kunnantalon valtuustosalissa (Manuntie 2). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Metsähallitus ja Neova Oy) ja YVA-konsultin (FCG Finnish Consulting Group Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Kahvitarjoilu. Hankkeen asiantuntijoita on paikalla jo klo 16 alkaen, jolloin voit myös keskustella ja esittää kysymyksiä.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä tästä Teams-linkistä.

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 31.10.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Viitteeksi POPELY/1717/2022. Sähköpostitse lähetettyjen mielipiteiden tekstin toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.

Julkaistu 28.9.2022 klo 0.00, päivitetty 1.12.2022 klo 8.20