Kämppäkankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi, Perho

Hankkeen kuvaus

Myrsky Energia Oy suunnittelee Kämppäkankaan tuulivoimapuistoa Kyyjärven kuntaan Kämppäkankaan alueelle. Hanke muodostuu tuulivoimapuistosta ja sen tarvitsemasta sähkönsiirrosta. Alueelle suunnitellaan maksimissaan 12 voimalaa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 6–10 MW. Kokonaisteho tulisi tällöin olemaan noin 66–120 MW. Tuulivoimapuiston arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan noin 190–345 GWh luokkaa. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto on suunniteltu toteuttavan maakaapeleilla Perhon kunnan puolella sijaitsevalle sähköasemalle. Maakaapelireitin pituus on noin 5–7 kilometriä valitusta vaihtoehdosta riippuen. Tuulivoimapuiston koko on noin 1 368 hehtaaria.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Tuulivoimalat

  • Vaihtoehto VE 0: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • Vaihtoehto VE 1: Kämppäkankaan alueelle rakennetaan 11 uutta tuulivoimalaa.
  • Vaihtoehto VE 2: Kämppäkankaan alueelle rakennetaan 12 uutta tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto

  • Vaihtoehto VEA Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, pohjoisin reitti.
  • Vaihtoehto VEB Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, keskireitti
  • Vaihtoehto VEC Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, eteläisin reitti

Natura-arviointi

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen Natura-arviointi on tarkoitus toteuttaa YVA-menettelyn yhteydessä. Kämppäkankaan tuulivoimahankkeessa laaditaan Natura-arviointi Peuralamminnevan (FI0900031, SAC/SPA) Natura-alueelle.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Arviointiohjelma (pdf)
Kuulutus (pdf)
Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta (pdf)
Yhteysviranomaisen lausunto (pdf)
Tiivistelmä lausunnot ja mielipiteet (pdf)
 

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 12.9.2022 – 14.10.2022 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/kamppakankaantuulivoimahankeYVA.

Arviointiohjelmasta on myös painettu kappale tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa (aukiolojen mukaisesti):

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupiste, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Kyyjärven kunta, Kivirannantie 4, Kyyjärvi
Kyyjärven kirjasto, Tuliharjuntie 43, Kyyjärvi
Perhon kunta, Keskustie 2, Perho
Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, Alajärvi

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin Kyyjärvellä ti 4.10.2022.

Tilaisuudessa esiteltiin myös hankkeen kaavoitusta. Kaavoituksen osalta tarkemmat tiedot löytyvät Kyyjärven kunnan verkkosivulta.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 14.10.2022 osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/1452/2021).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla.

 

Julkaistu 17.8.2022 klo 13.08, päivitetty 11.11.2022 klo 12.45