Hyppää pääsisältöön

Yhteistuulen tuulivoimahanke, Pärjä ja Kivari, Pudasjärvi

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Pudasjärvi
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Yhteistuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Pudasjärvellä sijaitsevalle Pärjän ja Kivarin alueille. Hankealueille suunnitellaan yhteensä enintään noin 60 tuulivoimalan rakentamista, joista 40 voimalaa sijoittuu Kivarin alueelle ja 20 voimalaa sijoittuu Pärjän alueelle (VE1). Yhden tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 8–10 MW. Kivarin alue on pinta-alaltaan noin 5 380 hehtaaria ja Pärjän alue noin 2 190 hehtaaria.

Kivarin alue sijaitsee noin 14 kilometrin etäisyydellä Pudasjärven keskustasta koilliseen. Pärjän alue sijaitsee noin 16 kilometrin etäisyydellä Syötekylästä länsi-lounaaseen. Hankealueet sijaitsevat noin yhdeksän kilometrin etäisyydellä toisistaan ja niiden väliin jää Pärjänkylän pienkylä. Taivalkosken keskusta sijoittuu lähimmillään noin 39 kilometrin etäisyydelle hankealueista ja Ranuan keskusta noin 49 kilometrin etäisyydelle hankealueista.

Tuulivoimahanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista, puistomuuntamoista sekä valtakunnan verkkoon liittymistä varten rakennettavasta sähköasemasta ja ilmajohdosta tai maakaapelista. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tullaan arvioimaan vaikutukset hankkeen toteuttamatta jättämiselle (VE0) sekä kolmelle hankevaihtoehdolle (VE1–VE3).

Vaihtoehdot

VE1: Molemmille hankealueille rakennetaan yhteensä enintään noin 60 uutta tuulivoimalaa, Kivarin alueelle noin 40 ja Pärjän alueelle noin 20.
VE2: Pärjän alueelle rakennetaan enintään noin 20 uutta tuulivoimalaa.
VE3: Pudasjärven kaupungin Kivarin alueelle rakennetaan enintään noin 40 uutta tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto

Sähkönsiirtoa suunnitellaan erillisessä YVA-menettelyssä myöhemmin. Sähkönsiirtoa varten suunnitellaan 400 kV voimajohto hankealueilta etelään tai länteen. Alustavasti sähkönsiirron mahdollisina liityntäpisteinä on tunnistettu Iin Herva noin 60 kilometrin etäisyydellä, Muhoksen Pyhänselkä noin 85 kilometrin etäisyydellä ja Vaalan Nuojua noin 110 kilometrin etäisyydellä.

Arviointiohjelma

Hankkeen YVA-ohjelma on saapunut ELY-keskukseen 29.11.2022.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on ollut nähtävillä 14.12.2022–31.1.2023 välisen ajan myös Pudasjärven kaupungin internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.

Arviointiohjelman paperiset versiot ovat olleet lisäksi luettavissa Pudasjärven kaupungintalolla ja Pudasjärven kaupunginkirjastossa  niiden aukioloaikojen puitteissa.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esiteltiin tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa keskiviikkona 18.1.2023 klo 17.00–19.00 Pudasjärvellä Hyvän olon keskus Pirtin Kurkisalissa (Varsitie 1).

Mielipiteen esittäminen

Kaikilla osallisilla on ollut mahdollista esittää mielipide YVA-ohjelmasta viimeistään 31.1.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Yhteistuuli Oy, Harri Ruopsa, puh. 0400 730 793, etunimi.sukunimi@puhuri.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Leila Väyrynen, puh. 040 541 2306, etunimi.sukunimi@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus, Heini Ervasti, puh. 0295 037 409, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: POPELY/3077/2020

Julkaisija