Hyppää pääsisältöön

Väyläviraston Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanke sisältää uuden kaksiraiteisen oikoradan välille Espoo–Salo (pituus 95 kilometriä) ja kaksoisraiteen nykyisen rakentamisen välille Salo–Kupittaa (pituus 55 kilometriä). Lisäksi hankkeeseen sisältyvät Hajalan, Kriivarin, Toikkalan ja Piikkiön rataoikaisut välillä Salo-Kupittaa sekä Turun ratapihan parantamistoimet.
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alueet: Espoo, Helsinki, Inkoo, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti, Kaarina, Lieto, Paimio, Salo, Turku
Aihealue: Liikenne, Rautatiet

Hankkeen kuvaus

Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanke sisältää uuden kaksiraiteisen oikoradan välille Espoo–Salo (pituus 95 kilometriä) ja kaksoisraiteen nykyisen rakentamisen välille Salo–Kupittaa (pituus 55 kilometriä). Lisäksi hankkeeseen sisältyvät Hajalan, Kriivarin, Toikkalan ja Piikkiön rataoikaisut välillä Salo-Kupittaa sekä Turun ratapihan parantamistoimet. Ympäristövaikutusten arviointi pohjautuu ratatekniseen suunnitteluun välillä Salo-Kupittaa, valmistumassa olevaan Espoo-Salo oikoradan yleissuunnitelmaan ja Turun ratapihojen ratasuunnitelmaan väliltä Kupittaa–Turku.

Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden tavoitteena on lyhentää Helsingin ja Turun välistä matka-aikaa ja laajentaa näin edellä mainittujen kaupunkien työssäkäynti- ja työmarkkina-alueita. Espoo–Salo-oikorata lyhentää nykyistä Helsinki–Turku rataa noin 26 kilometriä ja nopeuttaa matka-aikaa noin puolella tunnilla. Salo–Turun Kupittaa -kaksoisraiteen suunnittelun tavoitteena on parantaa yhteysvälin ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen nopeutta, täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä. Suunnitellut oikaisut (vaihtoehto B) lyhentävät yhteysväliä neljällä kilometrillä.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankekokonaisuuden YVA toteutetaan yhtenäisenä arviointina välille Helsinki–Turku. Arvioitavina vaihtoehtoina ovat:

  • VE A: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku
  • VE B: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku ja raideoikaisut välillä Salo–Turku
  • Vertailuvaihtoehto 0+: Nykyinen rantarata parantamistoimenpiteillä.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen täydentäminen

Uudenmaan ELY-keskus on 11.2.2021 pyytänyt Väylävirastoa täydentämään arviointiselostusta.

Tiedote: Helsinki-Turku nopean junayhteyden ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta täydennyspyyntö Väylävirastolle (Uusimaa, Varsinais-Suomi)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelu­lain 65 §:n mukaiset arvioinnit seuraaville Natura 2000 -verkoston alueille:

  • Nuuksio (FI0100040)
  • Kiskonjoen vesistö (FI0200083)
  • Kuusistonlahti (FI0200058)

Natura-arvioinnit ovat YVA-selostuksen täydennyksen liitteinä.

Arviointiselostuksen täydennys

YVA-selostuksen liitteet, joita ei ole korvattu uusilla:

Perusteltu päätelmä

 

 

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Väylävirasto, PL 33, 00521 Helsinki, Projektipäällikkö Heidi Mäenpää, etunimi.sukunimi(at)vayla.fi, p. 029 534 3819
Konsultti: Sitowise Oy ja Ramboll Oy, Sitowise: Projektipäällikkö Veli-Markku Uski, etunimi.sukunimi(at)sitowise.com, puh. 040 533 4638, Ramboll: Auplaisproj.pääll. Heikki Surakka, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi, puh. 050 341 7919
Yhteysviranomainen: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki, Ylitarkastaja Liisa Nyrölä, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 021 064
Diaarinumero: UUDELY/13887/2018

Julkaisija