Hyppää pääsisältöön

Umicore Finland Oy, KIP itäisen nikkelijalostamo ja pCAM-tehdas, Kokkola

Umicore Finland Oy suunnittelee uuden nikkelijalostamon sekä nikkelipohjaisia akkukemikaaleja valmistavan pCAM-tehtaan rakentamista Kokkolan suurteollisuusalueen itäosaan, noin 4 km Kokkolan keskustasta länteen.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kokkola, Keski-Pohjanmaa
Aihealue: Kemianteollisuus, Peruskemianteollisuuden laitokset

Hankkeen kuvaus

Tehtaan päätuotteena ovat sekä nikkelisulfaatti-, kobolttisulfaatti- ja mangaanisulfaattiliuokset että pCAM-tuotteet. Laitoksella muodostuvat jätteet ovat pääosin rautasakkaa ja jäteveden puhdistuksessa syntyvää metallipitoinen sakka. Sakat käsitellään ja toimitetaan asianmukaisille kaatopaikoille tai kierrätetään.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot

 • VE0: Hanketta ei toteuteta. Ympäristön nykytila ei muutu.
 • VE1: nikkelijalostamo- ja pCAM-tehdashanke toteutetaan Umicoren suunnitelmien mukaisesti tarkoitusta varten varatulle hankealueelle. Nikkelijalostamon tuotantokapasiteetti on 50 000 tonnia nikkeliä vuodessa,
  8 500 tonnia kobolttia vuodessa ja 11 500 tonnia mangaania vuodessa ja pCAM-tuotannon 100 000 tonnia pCAM-tuotetta vuodessa. 

  Lisäksi hankealueelle sijoitetaan nikkelijalostamon ja pCAM-tuotantolaitoksen toimintaa tukevat jätevedenpuhdistamo, varastohallit, kemikaalien varastointiin käytettävät säiliöt, laboratorio, toimistotilat, hulevesien viivästysaltaat ja pysäköintialue. Hankealueen käsitellyt jätevedet ja hulevedet sekä jäähdytysvedet johdetaan purkuputkea pitkin mereen satama-alueen eteläosassa, aallonmurtajan läheisyyteen.
 • VE2: Hanke toteutetaan muuten kuten vaihtoehdossa VE1, mutta hankealueen käsitellyt jätevedet, hulevedet ja jäähdytysvedet johdetaan purkuputkea pitkin mereen satama-alueen eteläosassa, aallonmurtajan pohjoispuolelle. Purkuputken optimaalista sijaintia mallinnetaan selostusvaiheessa. Purkupisteen VE2 optimointialue on esitetty kuvassa.

YVA-menettelyn aikataulu (täydentyy menettelyn edetessä):

 • YVA-ohjelma nähtävillä 7.6.-6.7.2023
 • Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta on annettu 18.8.2023

Arviointiohjelma

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/umicoreitainennikkelijapcamYVA

Hankkeen yhteystiedot (laatikossa, joka avautuu +merkistä)

  Hankkeen yhteystiedot
  Hankkeesta vastaava: Umicore Finland Oy, Kim Sundell, kim.sundell@eu.umicore.com, puh. 050 363 7391
  Konsultti: Envineer Oy, Toni Uusimäki, toni.uusimaki@envineer.fi, puh. 040 1878 408
  Yhteysviranomainen: Tia Lummi-Lehtinen, puh. 050 396 0295, tia.lummi-lehtinen@ely-keskus.fi
  Diaarinumero: EPOELY/1621/2023

  Julkaisija