Hyppää pääsisältöön

Tuuramäen tuuli- ja aurinkovoimahanke, Virrat

Virroille Tuuramäen alueelle suunnitellaan tuuli- ja aurinkovoimahanketta. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa enintään 18 tuulivoimalaa. Hankkeeseen sisällytetään optio aurinkoenergian tuotantoalueiden sijoittamisesta tuulivoimahankealueen länsi- ja luoteisosiin.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Pirkanmaa, Virrat
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa suunnitellaan tuuli- ja aurinkovoimahanketta Virtain kaupungin luoteisrajalle Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien rajalle. Hankealueen luoteisosa rajautuu Seinäjoen kaupungin rajaan. Hankkeen kokonaispinta-ala on noin 2 850 hehtaaria.

Hankealueelle on tarkoitus rakentaa enintään 18 tuulivoimalaa. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä.

Hankkeeseen sisällytetään optio aurinkoenergian tuotantoalueiden sijoittamisesta tuulivoimahankealueen länsi- ja luoteisosiin.

Sähkönsiirron liityntää varten rakennetaan 32–33 kilometriä pitkä 110 kV tai 400 kV ilmajohto hankealueelta lounaaseen Fingrid Oyj:n Rännärin sähköasemalle tai tulevalle Parkanon uudelle sähköasemalle.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta 
  • Vaihtoehto 1 (VE 1): Hankealueelle rakennetaan enintään 18 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW. Hankealueelle rakennetaan kaksi aurinkovoima-aluetta, joiden kokonaispinta-ala on noin 150 ha.
  • Vaihtoehto 2 (VE 2): Hankealueelle rakennetaan enintään 14 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW. Hankealueelle rakennetaan yksi noin 84 hehtaarin kokoinen aurinkovoima-alue 

Tuulivoimapuiston liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tarkastellaan alustavasti kahta toteutusvaihtoehtoa: 

  • Vaihtoehto A (SVEA): Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueen keskivaiheille Seinäjärventien läheisyyteen rakennetaan sähköasema. Sähkönsiirron liityntä tullaan toteuttamaan Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaan Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtolinjaan. Sähkönsiirron liityntää varten rakennetaan uusi 33 kilometriä pitkä 110 kV tai 400 kV ilmajohto hankealueelta lounaaseen Fingrid Oyj:n Rännärin sähköasemalle.
  • Vaihtoehto B (SVEB): Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueen keskivaiheille Seinäjärven-tien läheisyyteen rakennetaan sähköasema. Alustavien suunnitelmien mukaan sähkönsiirron liityntä tullaan toteuttamaan Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaan Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtolinjaan. Sähkönsiirron liityntää varten rakennetaan uusi 32 kilometriä pitkä 110 kV tai 400 kV ilmajohto hankealueelta lounaaseen Fingrid Oyj:n tulevalle Parkanon uudelle sähköasemalle.

YVA-menettelyn aikataulu (täydentyy menettelyn edetessä)

  • YVA-ohjelma nähtävillä 15.5.-30.6.2023
  • Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta 31.7.2023

Arviointiohjelma

Katso myös: Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA

Tämän YVA-hankesivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/TuuramaentuulijaaurinkovoimahankeYVA

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Ilmatar Virrat Oy, hankekehityspäällikkö Lauri Vierto, lauri.vierto@ilmatar.fi, p. 050 376 5204
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy Oulu, projektipäällikkö Henna Ruuth, henna.ruuth@fcg.fi, p. 040 721 9675
Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue,
ylitarkastaja Marcus Nykopp, marcus.nykopp@ely-keskus.fi, p.+358 295 036 252
Diaarinumero: PIRELY/8924/2021

Julkaisija