Hyppää pääsisältöön

Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuisto, Kokkola, Halsua ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvä 400 kV:n voimajohto

Tuulipuiston hankealue sijoittuu kahteen osaan Kokkolan ja Halsuan kuntien alueelle, n. 9 km Halsuan keskustasta pohjoiskoilliseen ja n. 16 km Ullavan keskustaajamasta kaakkoon.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kokkola, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Tuulipuiston hankealue sijoittuu kahteen osaan Kokkolan ja Halsuan kuntien alueelle, n. 9 km Halsuan keskustasta pohjoiskoilliseen ja n. 16 km Ullavan keskustaajamasta kaakkoon. Hankealue sijoittuu osin Kaustisen kunnan rajaan. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on 8 MW, voimaloiden suunniteltu napakorkeus 200 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä ja kokonaiskorkeus 300 metriä. Tuulivoimalat on suunniteltu liitettäväksi kantaverkkoon 400 kV ilmajohdolla. Reittivaihtoehdot sijoittuvat Kokkolan, Halsuan, Toholammin ja Lestijärven kuntien alueille.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 73 voimalaa. Tuohimaan alueelle rakennettaisiin 54 voimalaa ja Riutanmaan alueelle 19 voimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 8 MW ja kokonaiskorkeus 300 metriä.
  • Vaihtoehto VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 65 voimalaa. Tuohimaan alueelle rakennettaisiin 48 voimalaa ja Riutanmaan alueelle 17 voimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 8 MW ja kokonaiskorkeus 300 metriä.

Sähkönsiirtovaihtoehdot

  • SVE1: 20 km pituinen 400 kV voimajohto välillä hankealue – Ullavan suunniteltu sähköasema. Johtoreitin loppupäässä on vaihtoehtoiset reitit (SVE1a ja SVE1b) riippuen Ullavan sähköaseman sijoittumisesta.
  • SVE2: 10 km pituinen 400 kV voimajohto välillä hankealue – Raikonharjun sähköasema.
  • SVE3: 35 km pituinen 400 kV voimajohto välillä hankealue – suunniteltu Eltonevan tai suunniteltu Halsuan sähköasema: Johtoreitin alkupäässä on kaksi eri reittivaihtoehtoa SVE3a ja SVE3b.

Arviointiohjelma

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: wpd Finland Oy, Niina Lappalainen, puh. 040 7012 686, n.lappalainen@wpd.fi
Konsultti: AFRY Finland Oy, Marja Heikkinen, puh. 050 352 5334, marja.heikkinen@afry.com
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Jutta Lillberg-Puskala, puh. 0295 027 655, jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/773/2021

Julkaisija