Hyppää pääsisältöön

Puhtaiden ylijäämämaiden läjitysalue, Kouvola

Kouvolan kaupungilla on tarve perustaa uusi puhtaiden ylijäämämaiden välivarastointi- ja läjitysalue, koska olemassa olevat läjitysalueet ovat täyttymässä. Uuden välivarastointi- ja läjitysalueen tulisi olla käytettävissä seuraavat 20-30 vuotta.
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alueet: Kouvola

Hankkeen kuvaus

Kouvolan kaupungilla on tarve perustaa uusi puhtaiden ylijäämämaiden välivarastointi- ja läjitysalue, koska olemassa olevat läjitysalueet ovat täyttymässä. Uuden välivarastointi- ja läjitysalueen tulisi olla käytettävissä seuraavat 20-30 vuotta.

Kouvolan kaupungilla tulee ylijäämämaita erityisesti uusien asuinalueiden katujen rakennuksen yhteydessä. Uudella ylijäämämaiden välivarastointi- ja läjitysalueella Kouvolan kaupunki varautuu tulevien rakennuskohteiden sujuvaan sekä kustannustehokkaaseen rakennusmassojen hallintaan.

Puhtaiden ylijäämämaiden lisäksi hankealueella on tarkoitus välivarastoida osa UPM:n Kymin sellu- ja paperitehtaan energiantuotannon lento- ja pohjatuhkista, jotka soveltuvat maanrakentamiseen. Tuhkia on tarkoitus välivarastoida hankealueella niille erikseen rakennettavalla läjitysalueella ennen tuhkien varsinaista hyödyntämistä maanrakentamisessa. Tuhkien hyödyntämisen tavoitteena on korvata rakentamisessa käytettäviä luonnonmateriaaleja sekä edistää jätteiden hyödyntämistavoitteita loppukäsittelyn sijaan.

 

Hankevaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioidaan kahta mahdollista sijoittumiskohdetta puhtaiden ylijäämämaiden läjitysalueelle. Vaihtoehdon 1 hankealue sijaitsee Joutsenenpesänkallion alueella Lehtomäen kaupunginosan itäpuolella. Vaihtoehdon 2 hankealue sijaitsee Maijanaron alueella Tykkimäen itäpuolella. Lisäksi vertailuvaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen.

  • Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta. Uutta puhtaiden ylijäämämaiden ja rakennuskelpoisten tuhkien välivarastointi- ja läjitysaluetta ei perusteta.
  • Vaihtoehto 1: Puhtaiden ylijäämämaiden välivarastointiu- ja läjitysalue perustetaan Joutsenenpesänkallion alueelle. Hankealueen pinta-ala on 17 ha. Alueelle voidaan läjittää 1 400 000 m3rtr maamassoja, jolloin alueen käyttöaika olisi noin 15-20 vuotta.
  • Vaihtoehto 1A: Alavaihtoehto 1A on muuten samanlainen kuin vaihtoehto 1, mutta läjitysalueelle tuodaan puhtaiden ylijäämämaiden lisäksi tuhkaa UPM Kymin laitokselta välivarastoitavaksi ennen tuhkan hyötykäyttöä.
  • Vaihtoehto 2: Puhtaiden ylijäämämaiden välivarastointi- ja läjitysalue perustetaan Maijanaron alueelle. Hankealueen pinta-ala on 28 ha. Alueelle voidaan läjittää 4 000 000 m3rtr maamassoja, jolloin alueen käyttöaika olisi noin 50-70 vuotta. Hankealueella on lisäksi mahdollisuus louhia kalliota noin 1 100 000 m3ktr.
  • Vaihtoehto 2A: Alavaihtoehto 2A on muuten samanlainen kuin vaihtoehto 2, mutta läjitysalueelle tuodaan puhtaidenylijäämämaiden lisäksi tuhkaa UPM Kymin laitokselta välivarastoitavaksi ennen tuhkan hyötykäyttöä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) saapunut 26.5.2015

YVA-ohjelman sähköinen versio (pdf, 5333 kt)

Kuulutus arviointiohjelmasta  (pdf 27 kt, ely-keskus.fi)

 

YVA-ohjelma on nähtävillä

  • Kouvolan kaupungintalolla, Torikatu 10

  • Kouvolan pääkirjastossa, Salpausselänkatu 33

  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22

YVA-ohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 10.6.2015 klo. 17.30 alkaen Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalolla (lautakuntahuone), Valtakatu 33, Kuusankoski.

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee esittää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 30.7.2015 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta

Yhteysviranomaisen lausunto Kouvolan ylijäämämaiden lajitysalueesta (pdf, 271 kt)

Arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on saapunut 11.12.2015.

Puhtaiden ylijäämämaiden läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf, 12258 kt)

Liite 1 Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 278 kt)

Liite 2 Melukuvat 1-8 (pdf, 7744 kt)

Liite 3 Pohjavesiputkikortit (pdf, 107 kt)

Liite 4 Laboratorioanalyysin vesitulokset (pdf, 37 kt)

Liite 5 Tuhkien tulosten yhteenveto (pdf, 10 kt)

Liite 6 Vertailu tuhkien kaatopaikkakelpoisuudesta (pdf, 13 kt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 26 kt)

YVA-selostus on nähtävillä

Kouvolan kaupungintalolla, Torikatu 10, Kouvola

Kouvolan Tekniikka- ja ympäristötalolla, Valtakatu 33, Kuusankoski

Kouvolan pääkirjastossa, Salpausselänkatu 33, Kouvola

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22, Kouvola

Yleistötilaisuus

YVA-selostusta ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään torstaina 21.1.2016 klo 17.30 alkaen Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalolla (lautakuntahuone), Valtakatu 33, Kuusankoski.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee esittää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 12.2.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osotiteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

Yhteysviranomaisen lausunto (pdf, 1 Mt)

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Kouvolan kaupunki, Tapani Vuorentausta
Konsultti: Ramboll Finland Oy , Arto Ruotsalainen
Yhteysviranomainen: Kaakkois-Suomen ELY-keskus , Ylitarkastaja Jukka Timperi

Julkaisija