Hyppää pääsisältöön

Pönniälänkankaan pohjavesialueen vedenotto, Taipalsaari ja Lappeenranta

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n tavoitteena on turvata hyvälaatuisen veden saanti Lappeenrannan seudun asukkaille ja yrityksille. Tämän vuoksi Lappeenrannan Lämpövoima Oy suunnittelee pohjavedenottoa Taipalsaaren kunnassa sijaitsevalta Pönniälänkankaalta, joka on Suomen suurimpia pohjavesialueita. Suunniteltu vedenottomäärä on 10 000 kuutiometriä vuorokaudessa, mikä YVA-lain mukaan edellyttää ympäristövaikutusten arviointia (YVA).
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alueet: Taipalsaari, Lappeenranta, Etelä-Karjala
Aihealue: Pohjaveden otto tai tekopohjaveden muodostaminen

Hankkeen kuvaus

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n tavoitteena on turvata hyvälaatuisen veden saanti Lappeenrannan seudun asukkaille ja yrityksille. Tämän vuoksi suunnitellaan pohjavedenottoa Taipalsaaren kunnassa sijaitsevalta Pönniälänkankaalta, joka on Suomen suurimpia pohjavesialueita. Suunniteltu vedenottomäärä on 10 000 kuutiometriä vuorokaudessa, mikä YVA-lain mukaan edellyttää ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

Vedenottoa varten Pönniälänkankaalle rakennetaan kaksi kaivoaluetta. Kaijansuon lampien kaivoalueelta otetaan 7000 m3/d ja Sinisten aaltojen kaivoalueelta 3000 m3/d. Vesi johdetaan joko Ilottulan tai Huhtiniemen vedenkäsittelylaitoksille. Vesijohtolinja Ilottulan vedenkäsittelylaitokselle kulkisi pääasiassa Saimaan pohjaan upotettuna ja Huhtiniemen vesienkäsittelylaitokselle valtaosin maahan kaivettuna.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolme vaihtoehtoa (VE0–VE2).
VE0, hanketta ei toteuteta.
VE1, vedenotto 10 000m3/d vesijohtolinja Kattelussaaren kautta Ilottulaan.
VE2, vedenotto 10 000m3/d vesijohtolinja Saimaanharjun kautta Huhtiniemeen.

Arviointiohjelma saapui 24.2.2021

Kuulutus, Taipalsaaren Pönniälänkankaan pohjavesialueen vedenotto ja veden johtaminen Lappeenrantaan, ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf)

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä sähköinen yleisötilaisuus pidettiin tiistaina 16.3.2021 klo 17.30 alkaen.

Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika oli 6.4.2021.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Ympäristövaikutusten arviointiselostus saapui 20.12.2021 

Kuulutus, Taipalsaaren Pönniälänkankaan pohjavesialueen vedenotto ja veden johtaminen Lappeenrantaan, ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf)

Perusteltu päätelmä

Perusteltu päätelmä Pönniälänkankaan pohjavesialueen vedenotto ympäristövaikutusten arviointi, Taipalsaari ja Lappeenranta (pdf).

Kuulutus Pönniälänkankaan pohjavesialueen vedenotto perusteltupäätelmä ympäristövaikutusten arviointi, Taipalsaari ja Lappeenranta (pdf).

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio puh. 040 568 9654
Konsultti: Ramboll Finland Oy, YVA-vastuuhenkilö, Joonas Hokkanen puh. 0400 847 6725
Yhteysviranomainen: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Antti Puhalainen, ylitarkastaja p. 0295 029272
Diaarinumero: KASELY/343/2021

Julkaisija