Hyppää pääsisältöön

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys - Pirkanmaa (SOVA)

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on viranomaisten ja kuntien yhdessä laatima yleissuunnitelma, jossa luodaan periaatteet vesihuollon kehittämistoimille Pirkanmaalla ja yli maakuntarajojen. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyön tähtäin on vuodessa 2040, ja suunnitelma toimii myös tausta-aineistona Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelussa.
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alueet: Pirkanmaa
Aihealue: Vesihuolto, Muu vesihuolto

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuoltolain (681/2014) mukainen Pirkanmaan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma on nyt päivitetty. Suunnittelutyössä sovellettiin viranomaisten laatimien suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusarviointia ohjaavaa SOVA–lakia (200/2005), vaikka laki ei sitä suoranaisesti edellyttänytkään.

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on viranomaisten ja kuntien yhdessä laatima yleissuunnitelma, jossa luodaan periaatteet vesihuollon kehittämistoimille Pirkanmaalla ja yli maakuntarajojen. Vesihuollon kehittämissuunnitelman tähtäin on vuodessa 2040, ja suunnitelma toimii myös tausta-aineistona Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelussa.

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyöstä vastasi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY- keskus) yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa.

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys, lopullinen suunnitelma, (39 320 kt)

Esittelydiasarja (pdf, 1262 kt)

Esite (17.2.2016)

Tiedote 20.2.2015: Pirkanmaan vesihuollon tulevaisuuden linjaukset valmistuneet

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos (27.10.2014)

Kehittämissuunnitelman luonnos liitteineen sekä ympäristöselostus olivat nähtävillä 27.10.2014 -  28.11.2014.

Alla olevat dokumentit ovat valmisteluvaiheen asiakirjoja.

Osa 1 (Luonnos) : Nykytila, ennusteet ja tavoitteet (pdf, 1,5 Mt)
Liitteet: Suunnitteluvaihtoehdot ja niiden vertailu (pdf, 3,0 Mt)
Liitteet: Ympäristöselostus (pdf, 2,6 Mt)
Liitteet: liite 4 (pdf, 279 kt)

Kuulutus (pdf, 36 kt)

Lausuntopyyntö (pdf, 57 kt)

Tiivistetty esitys kehittämissuunnitelmasta (pdf, 5,3 Mt)

Tiedote 24.10.2014: Toimiva vesihuolto vaatii ylikunnallista yhteistyötä

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (13.2.2015), kuulemisajankohdan, viimeistelyajankohdan ja tiedottamisen aikataulumuutokset (pdf, 235 kt)

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (10.9.2014), kuulemisajankohdan muutos, kuuleminen ja viimeistelyvaihe 10/2014, (pdf 235 kt)

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (4.9.2014), kuulemisajankohdan muutos, kuuleminen 9/2014 (pdf 235 kt)

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (24.6.2014), kuulemisajankohdan muutos, kuuleminen 8-9/2014 (pdf, 235 kt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 230 kt)

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, vesihuoltoinsinööri Kaija Joensuu, puh. 0295 036 337
  • Pirkanmaan liitto, maakuntainsinööri Satu Appelqvist, puh. (03) 248 1234

Muita aineistoja:

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pirkanmaan ELY-keskus, Kaija Joensuu
Konsultti: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Diaarinumero: PIRELY/100/07.02/2012

Julkaisija