Hyppää pääsisältöön

Nordic Talc Oy:n/Tulikivi Oyj:n Suomussalmen talkkivarantojen hyödyntäminen, Suomussalmi

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Suomussalmi
Aihealue: Luonnonvarojen otto ja käsittely, Kiven, soran tai hiekan otto

Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaavana toimiva Tulikivi Oyj:n tytäryhtiö Nordic Talc Oy suunnittelee talkkituotannon aloittamista Kivikankaan kaivospiirin alueella Haaposen esiintymässä, Suomussalmella. Hankealue sijaitsee Suomussalmen pohjoisosassa noin 1,5 km Saarikylän lounaispuolella. Nykyisin Tulikivi Oyj louhii ja jalostaa alueella vuolukiveä Kivikankaan esiintymästä tulisijojen verhouskiviksi ja tulisijoiksi. Vuolukivituotannon on suunniteltu jatkuvan enimmillään vuoteen 2032. Nykyinen kaivospiirin pinta-ala on noin 60 hehtaaria, ja sitä laajennettaisiin uuden toiminnan myötä 85 hehtaarilla, jolloin laajennuksen jälkeinen kaivospiirin pinta-ala olisi 145 ha.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa (VE1) ja (VE2). Lisäksi tarkastellaan ns. nollavaihtoehtoa (VE0) eli tilannetta, jossa hanketta ei toteuteta.

Kuva poistettu.
Kivikankaan vuolukivikaivos, Suomussalmi. © Kuva: Tulikivi Oyj.

Hankkeen vaihtoehdot

VE0 Talkin tuotantoa ei aloiteta, vuolukiven tuotanto jatkuu

VE1 Talkin tuotanto aloitetaan, purkuvedet johdetaan Kivijärven suuntaan

VE2 Talkin tuotanto aloitetaan, purkuvedet johdetaan Saarijärven suuntaan

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin verkkotilaisuutena 25.5.2021.

Mielipiteen esittäminen

Kuulemisaikaa on jatkettu 24.6.2021 saakka (aiemmin 13.6.2021).

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon 24.6.2021 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Käyntiosoite on Kalliokatu 4, Kajaani.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Nordic Talc Oy, Tulikivi Oyj, Eeva Ruokonen, 040 156 1537, eeva.ruokonen@nordictalc.fi, Anssi Gröhn, 020 763 6645, anssi.grohn@tulikivi.fi
Konsultti: Afry Finland Oy, Hanna Tirkkonen, 010 333 1545, hanna.tirkkonen@afry.com
Yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Mari Helin, 0295 023 895, mari.helin@ely-keskus.fi ja Jari K. Pesonen, 0295 023 861, jari.k.pesonen@ely-keskus.fi
Diaarinumero: KAIELY/64/2021

Julkaisija