Hyppää pääsisältöön

Leuvannevan tuulivoimahanke: tuulivoimapuisto ja 400 kV:n voimajohto, Siikalatva ja Siikajoki

Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Siikajoki, Siikalatva, Koko Suomi
Aihealue: Energiantuotanto, Voimajohdot, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy (VSB) suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Siikalatvan sekä Siikajoen kuntiin, noin kolme kilometriä Rantsilan taajamasta lounaaseen ja noin 12 kilometriä Pulkkilan luoteispuolella. Hankealueen laajuus on noin 11 800 hehtaaria. Alueelle suunnitellaan enintään 89 tuulivoimalan rakentamista, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW. Leuvannevan hankkeen sähkönsiirto toteutetaan tuulivoimapuiston alueella maakaapelein ja ilmajohdoin, ja tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan kolme sähköasemaa. Tuulivoimapuistoa varten rakennetaan uusi 400 kV:n voimajohto joko Raahen Lumijärven sähköasemalle tai Haapaveden sähköasemalle, jotka molemmat ovat suunnitteilla.

Vaihtoehdot

Tuulivoimapuisto

VE 0

Tuulivoimapuistoa ja voimajohtoa ei rakenneta

VE1

Rakennetaan enintään 89 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW.

VE2

Vaihtoehto muodostetaan YVA-selostusvaiheeseen.

Sähkönsiirto

SVE1

 • Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja ilmajohdoin (110 tai 400 kV).
 • Tuulivoimapuistoon rakennetaan kolme sähköasemaa.
 • Tuulivoimapuiston verkkoliityntä on Lumijärven sähköasemalle, jota suunnitellaan Raaheen, noin15 kilometrin päähän tuulivoimapuistosta länteen.
 • Verkkoliityntää varten rakennetaan lähes 22 km voimajohtoa (400 kV)

SVE2

 • Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja ilmajohdoin (110 tai 400 kV).
 • Tuulivoimapuistoon rakennetaan kolme sähköasemaa.
 • Tuulivoimapuisto liitetään Haapaveden sähköasemalle, jota suunnitellaan noin 17 kilometrin päähän tuulivoimapuiston eteläpuolelle.
 • Verkkoliityntää varten rakennetaan hieman alle 25 km voimajohtoa (400 kV)

SVE3

 • Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja ilmajohdoin (110 tai 400 kV).
 • Tuulivoimapuistoon rakennetaan kolme sähköasemaa.
 • Tuulivoimapuisto liitetään Haapaveden sähköasemalle, jota suunnitellaan noin 17 kilometrin päähän tuulivoimapuiston eteläpuolelle.
 • Verkkoliityntää varten rakennetaan vähän yli 25 km voimajohtoa (400 kV). Reitti kiertää Haapaveden lintuvedet ja suot -Natura-alueen.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Hankkeen YVA-ohjelma on saapunut ELY-keskukseen 18.5.2022.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutus on nähtävillä 1.6 - 30.6.2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla sekä Siikalatvan, Siikajoen, Raahen ja Haapaveden kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä osoitteessa https://www.ymparisto.fi/leuvannevantuulivoimaYVA. YVA-ohjelmaan voi tutustua edellä mainitun verkko-osoitteen lisäksi:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Veteraanikatu 1, 90100 Oulu

Haapaveden kaupungintalo: Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi

Haapaveden kirjasto: Urheilutie 64 B, 86600 Haapavesi

Raahen kaupungintalo: Rantakatu 50, 92100 Raahe

Raahen pääkirjasto: Rantakatu 45, 92100 Raahe

Siikalatvan kunnantalo: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila 

Rantsilan kirjasto: Kunnantie 1, 92500 Rantsila

Siikajoen kunnanvirasto: Virastotie 5 A, 92400 Ruukki  

Luohuan lähikirjasto: Kupsalankuja 7, 92450 Luohua

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös verkkoyhteyden kautta (Teams-kokous). Voit osallistua tämän linkin kautta:

Liity kokoukseen » 

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa torstaina 9.6.2022 klo 17.00. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Tilaisuus järjestetään Gananderin koululla (Sandelsintie 4, 92500 Rantsila). Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

Tervetuloa!

Mielipiteen esittäminen

Kaikilla osallisilla on mahdollista esittää mielipide YVA-ohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 30.6.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Viitteeksi POPELY/3029/2021. Sähköisesti toimitettujen mielipiteiden toivotaan olevan kopiotavassa muodossa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla. Lausuntoon sisällytetään tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja kannanotoista.

 

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy, Projektipäällikkö Olli Kiviniemi p. 040 765 5224 olli.kiviniemi(at)vsb.energy
Konsultti: AFRY Finland Oy, YVA-projektipäällikkö Sisko Kotzschmar p. 044 7595 050, sisko.kotzschmar(at)afry.com
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu , Saara-Kaisa Konttori, p. 0295 038 022, saara-kaisa.konttori(at)ely-keskus.fi
Diaarinumero: POPELY/3029/2021

Julkaisija

Takaisin ylös