Hyppää pääsisältöön

Leppäkankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto, Pihtipudas, Pyhäjärvi, Kinnula

Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Pihtiputaan Leppäkankaan alueelle, joka sijaitsee noin 14 kilometriä Pihtiputaan keskustan koillispuolella rajautuen Pyhäjärven kaupungin rajaan. Hankealueen koko on 3300 hehtaaria. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta. Hankealue sijoittuu vireillä olevassa Keski-Suomen maakuntakaava 2040 määritellylle tuulivoima-alueelle.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Pihtipudas, Pyhäjärvi, Kinnula
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Pihtiputaan Leppäkankaan alueelle, joka sijaitsee noin 14 kilometriä Pihtiputaan keskustan koillispuolella rajautuen Pyhäjärven kaupungin rajaan. Hankealueen koko on 3300 hehtaaria. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta. Hankealue sijoittuu vireillä olevassa Keski-Suomen maakuntakaava 2040 määritellylle tuulivoima-alueelle.

Hankealueelle on suunnitteilla enintään 30 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 8-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Sähkönsiirtovaihtoehtoja on kaksi, jotka toteutetaan 400 kV tai 110 kV ilmajohtoina. Vaihtoehdossa A (VE A) voimajohto toteutetaan hankealueelta koilliseen noin 41–49 km päähän Pyhäjärven kaupungin alueella Murtoperän sähköasemalle (Pyhäjärvi, Kiuruvesi). Vaihtoehdossa B (VE B) voimajohto toteutetaan noin 47-48 km päähän 400 kV tai 110 kV voimajohtona sähköasemalle Kinnulaan, josta 17 km kulkee olemassa olevaa johtokäytävää pitkin osittain Reisjärven kunnan puolella. Molemmissa vaihtoehdoissa on kaksi alavaihtoehtoa.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavia vaihtoehtoja.

Tuulivoimalat

VE0

Hanketta ei toteuteta.

VE1

Alueelle toteutetaan 30 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 300 MW.

VE2

Alueelle toteutetaan 25 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 250 MW.

Sähkönsiirto

VE A, alavaihtoehto VE A1

Noin 41-49 km pitkä 400 tai 110 kV voimajohto sähköasemalle Murtoperään, 23-31 km johdosta kulkee olemassa olevaa johtokäytävää pitkin.

VE A, alavaihtoehto VE A2

Noin 46 km pitkä 400 tai 110 kV voimajohto sähköasemalle Murtoperään, 8 km johdosta kulkee olemassa olevaa johtokäytävää pitkin.

VE B, alavaihtoehto VE B1

Noin 47 km pitkä 400 tai 110 kV voimajohto sähköasemalle Kinnulaan, 17 km johdosta kulkee olemassa olevaa johtokäytävää pitkin.

VE B, alavaihtoehto VE B2           

Noin 48 km pitkä 400 tai 110 kV voimajohto sähköasemalle Kinnulaan, 17 km johdosta kulkee olemassa olevaa johtokäytävää pitkin.

 

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma, Leppakankankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (pdf, 13 Mt) Kuulutus Leppäkankaan tuulivoimahanke (pdf, 149 kt) Lausuntopyyntö Leppäkankaan tuulivoimahanke (pdf, 1 Mt) Yhteysviranomaisen lausunto, Leppäkankaan tuulivoimahanke (pdf, 2 Mt)

 

 

 

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Tuulikolmio Oy, Jussi Havia, p. 050 410 6382, etunimi.sukunimi@tuulikolmio.fi
Konsultti: Sitowise Oy, Timo Huhtinen, p. 040 542 5291, etunimi.sukunimi@sitowise.com
Yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: KESELY/2421/2021

Julkaisija