Hyppää pääsisältöön

Länsi-Toholammin tuulipuisto, Toholampi

Länsi-Toholammin tuulipuiston hankealue sijaitsee Toholammin kunnan länsiosassa, lähimmillään vajaan 4 kilometrin etäisyydellä Toholammin keskustasta lounaaseen.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Toholampi, Lestijärvi, Nivala, Halsua, Reisjärvi, Sievi, Kokkola
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Länsi-Toholammin tuulipuiston hankealue sijaitsee Toholammin kunnan länsiosassa, lähimmillään vajaan 4 kilometrin etäisyydellä Toholammin keskustasta lounaaseen. Hankkeesta on toteutettu YVA-menettely vuosina 2012-2015. Nyt vireillä oleva hanke koskee tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja maksimitehon korottamista sekä hankkeen sähkönsiirtoa.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Voimassa olevan osayleiskaavan mukainen hankevaihtoehto eli 25 voimalaa, joiden lapapituus on 65 metriä, kokonaiskorkeus enintään 230 metriä ja maksimiteho n. 3 MW (yht. 75 MW).
  • Vaihtoehto 0+ (VE0+): 25 voimalaa osayleiskaavan sijoituspaikoilla, joiden lapapituus on enintään 85 metriä, kokonaiskorkeus enintään 230 metriä ja maksimiteho enintään 5,88 MW (yht. 146,9 MW).
  • Vaihtoehto 1 (VE1): 25 voimalaa osayleiskaavan sijoituspaikoilla, joiden lapapituus on enintään 100 metriä, kokonaiskorkeus enintään 270 metriä ja maksimiteho enintään 8 MW (yht. 200 MW).

Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot

Länsi-Toholammin tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto hoidetaan maakaapelein ja kahdella tuulipuiston sisäisellä sähköasemalla. Siirto valtakunnan verkkoon toteutettaisiin joko Toholampi-Lestijärven tuulipuiston kautta itään Fingridin Uusnivalan sähköasemalle (Nivala) tai etelään Lesti-järven koontiasemalle.

  • Vaihtoehto 1 (VE1): siirtolinjat tuulivoimapuistolta valtakunnan verkkoon toteutetaan 400 kV jännitteisinä.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): siirtolinjat tuulivoimapuistolta valtakunnan verkkoon toteutetaan 110 kV jännitteisinä.

Arviointiohjelma

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: wpd Finland Oy, Tero Elo, puh. 040 736 3040. t.elo@wpd.fi ja Maija Kokkonen, puh. 040 457 8385, m.kokkonen@wpd.fi
Konsultti: Ramboll Finland Oy, Petri Hertteli, puh. 040 809 3061, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/367/2020

Julkaisija