Hyppää pääsisältöön

Kämppäkankaan tuulivoimahanke (Kyyjärvi) ja sähkönsiirto (Kyyjärvi, Perho)

Myrsky Energia Oy suunnittelee Kämppäkankaan tuulivoimapuistoa Kyyjärven kuntaan Kämppäkankaan alueelle. Hanke muodostuu tuulivoimapuistosta ja sen tarvitsemasta sähkönsiirrosta. Alueelle suunnitellaan maksimissaan 12 voimalaa.
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alueet: Kyyjärvi
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Myrsky Energia Oy suunnittelee Kämppäkankaan tuulivoimapuistoa Kyyjärven kuntaan Kämppäkankaan alueelle. Hanke muodostuu tuulivoimapuistosta ja sen tarvitsemasta sähkönsiirrosta. Alueelle suunnitellaan maksimissaan 12 voimalaa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 6–10 MW. Kokonaisteho tulisi tällöin olemaan noin 54–120 MW. Tuulivoimapuiston arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan noin 155–345 GWh luokkaa. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto on suunniteltu toteuttavan maaetkaapeleilla Perhon kunnan puolella sijaitsevalle sähköasemalle. Maakaapelireitin pituus on noin 5–7 kilometriä valitusta vaihtoehdosta riippuen. Tuulivoimapuiston koko on noin 1 368 hehtaaria.

Perusteltu päätelmä on annettu 21.11.2023.

Hankkeen vaihtoehdot

Arviointiohjelmavaiheessa on tarkasteltu seuraavia vaihtoehtoja:

Tuulivoimalat

 • Vaihtoehto VE 0: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
 • Vaihtoehto VE 1: Kämppäkankaan alueelle rakennetaan 11 uutta tuulivoimalaa.
 • Vaihtoehto VE 2: Kämppäkankaan alueelle rakennetaan 12 uutta tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto

 • Vaihtoehto VEA Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, pohjoisin reitti.
 • Vaihtoehto VEB Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, keskireitti
 • Vaihtoehto VEC Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, eteläisin reitti

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Arviointiohjelma (pdf)
Kuulutus (pdf)
Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta (pdf)
Yhteysviranomaisen lausunto (pdf)
Tiivistelmä lausunnot ja mielipiteet (pdf)

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Muutokset arviointiselostusvaiheessa

Arviointiselostusvaiheessa voimaloiden sijoittelua on tarkennettu. Lisäksi voimalamäärän osalta on otettu mukaan yksi uusi yhdeksän voimalan vaihtoehto, VE 3. Arviointiselostusvaiheessa on tarkasteltu seuraavia vaihtoehtoja:

Tuulivoimalat

 • Vaihtoehto VE 0: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
 • Vaihtoehto VE 1: Kämppäkankaan alueelle rakennetaan 11 uutta tuulivoimalaa.
 • Vaihtoehto VE 2: Kämppäkankaan alueelle rakennetaan 12 uutta tuulivoimalaa.
 • Vaihtoehto VE 3: Kämppäkankaan alueelle rakennetaan 9 uutta tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto

 • Vaihtoehto VEA Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, pohjoisin reitti.
 • Vaihtoehto VEB Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, keskireitti.
 • Vaihtoehto VEC Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, eteläisin reitti. 
Arviointiselostus (pdf, 51 Mt) Liite 1. Vaikutusten arvioinnin kriteerit (pdf, 2 Mt) Liite 2. Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen (pdf, 515 kt) Liite 3. Näkymäalueanalyysi ja laaditut havainnekuvat (pdf, 43 Mt) Liite 4. Melu- ja varjostusmallinnusraportti (pdf, 46 Mt) Liite 5. Luontoselvitys (pdf, 13 Mt) Liite 5a. Luonto- ja linnustoselvitysraportin liitteet (julkiset) (pdf, 21 Mt) Liite 6. Arkeologinen inventointiraportti (pdf, 11 Mt) Liite 7. Asukaskyselyn yhteenveto (pdf, 3 Mt)

Liite 8. Natura-arviointi (ei julkinen)

Kuulutus (pdf, 122 kt) Ilmoitus yleistiedoksiannosta, Natura-arvioinnit (pdf, 39 kt) Lausuntopyyntö (pdf, 1 Mt) Perusteltu päätelmä Kämppäkankaan tuulivoimahanke (pdf, 3 Mt) Kuulutus Kämppäkankaan tuulivoimahankkeen perustellusta päätelmästä (pdf, 83 kt)

 

YVA-menettelyn yhteydessä laadittavat Natura-arvioinnit

YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämät Natura-arvioinnit. Natura-arviointien tulokset esitetään osana YVA-selostusta. Natura-arviointi on laadittu Peuralamminnevan (FI0900031, SAC/SPA), Hötölamminnevan (FI1001011, SAC) ja Pohjoisnevan (FI0800012, SAC) Natura-alueille.

Natura-arviointeja koskeva lausuntomahdollisuus annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona YVA-kuulutuksen yhteydessä alueen haltijoille. Erillinen lausuntopyyntö Natura-arvioinneista on toimitettu Metsähallitukselle ja ELY-keskusten luonnonsuojeluviranomaisille.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista on annettu 21.11.2023 ja se on nähtävillä tällä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/kamppakankaantuulivoimahankeYVA

Lisäksi perusteltu päätelmä annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Myrsky Energia Oy, Janne Tolppanen, p. 0442 787 307, janne@myrsky.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group, Henna Ruuth, p. 040 721 9675, henna.ruuth@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: KESELY/1452/2012

Julkaisija