Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Kämppäkankaan tuulivoimahanke (Kyyjärvi) ja sähkönsiirto (Kyyjärvi, Perho)

Myrsky Energia Oy suunnittelee Kämppäkankaan tuulivoimapuistoa Kyyjärven kuntaan Kämppäkankaan alueelle. Hanke muodostuu tuulivoimapuistosta ja sen tarvitsemasta sähkönsiirrosta. Alueelle suunnitellaan maksimissaan 12 voimalaa.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kyyjärvi
Public hearing: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 13.10.2023 saakka.
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Myrsky Energia Oy suunnittelee Kämppäkankaan tuulivoimapuistoa Kyyjärven kuntaan Kämppäkankaan alueelle. Hanke muodostuu tuulivoimapuistosta ja sen tarvitsemasta sähkönsiirrosta. Alueelle suunnitellaan maksimissaan 12 voimalaa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 6–10 MW. Kokonaisteho tulisi tällöin olemaan noin 54–120 MW. Tuulivoimapuiston arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan noin 155–345 GWh luokkaa. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto on suunniteltu toteuttavan maakaapeleilla Perhon kunnan puolella sijaitsevalle sähköasemalle. Maakaapelireitin pituus on noin 5–7 kilometriä valitusta vaihtoehdosta riippuen. Tuulivoimapuiston koko on noin 1 368 hehtaaria.

Hankkeen vaihtoehdot

Arviointiohjelmavaiheessa on tarkasteltu seuraavia vaihtoehtoja:

Tuulivoimalat

 • Vaihtoehto VE 0: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
 • Vaihtoehto VE 1: Kämppäkankaan alueelle rakennetaan 11 uutta tuulivoimalaa.
 • Vaihtoehto VE 2: Kämppäkankaan alueelle rakennetaan 12 uutta tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto

 • Vaihtoehto VEA Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, pohjoisin reitti.
 • Vaihtoehto VEB Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, keskireitti
 • Vaihtoehto VEC Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, eteläisin reitti

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Arviointiohjelma (pdf)
Kuulutus (pdf)
Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta (pdf)
Yhteysviranomaisen lausunto (pdf)
Tiivistelmä lausunnot ja mielipiteet (pdf)

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Muutokset arviointiselostusvaiheessa

Arviointiselostusvaiheessa voimaloiden sijoittelua on tarkennettu. Lisäksi voimalamäärän osalta on otettu mukaan yksi uusi yhdeksän voimalan vaihtoehto, VE 3. Arviointiselostusvaiheessa on tarkasteltu seuraavia vaihtoehtoja:

Tuulivoimalat

 • Vaihtoehto VE 0: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
 • Vaihtoehto VE 1: Kämppäkankaan alueelle rakennetaan 11 uutta tuulivoimalaa.
 • Vaihtoehto VE 2: Kämppäkankaan alueelle rakennetaan 12 uutta tuulivoimalaa.
 • Vaihtoehto VE 3: Kämppäkankaan alueelle rakennetaan 9 uutta tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto

 • Vaihtoehto VEA Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, pohjoisin reitti.
 • Vaihtoehto VEB Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, keskireitti.
 • Vaihtoehto VEC Maakaapelireitti hankealueelta Elenian 110 kV voimajohdon varteen, eteläisin reitti.
   
Arviointiselostus (pdf, 51 Mt) Liite 1. Vaikutusten arvioinnin kriteerit (pdf, 2 Mt) Liite 2. Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen (pdf, 515 kt) Liite 3. Näkymäalueanalyysi ja laaditut havainnekuvat (pdf, 43 Mt) Liite 4. Melu- ja varjostusmallinnusraportti (pdf, 46 Mt) Liite 5. Luontoselvitys (pdf, 13 Mt) Liite 5a. Luonto- ja linnustoselvitysraportin liitteet (julkiset) (pdf, 21 Mt) Liite 6. Arkeologinen inventointiraportti (pdf, 11 Mt) Liite 7. Asukaskyselyn yhteenveto (pdf, 3 Mt)

Liite 8. Natura-arviointi (ei julkinen)

Kuulutus (pdf, 122 kt) Ilmoitus yleistiedoksiannosta, Natura-arvioinnit (pdf, 39 kt) Lausuntopyyntö (pdf, 1 Mt)

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä (julkaistaan myöhemmin)
 

Kuulutus ja arviointiselostus liitteineen ovat nähtävillä 14.8.2023–13.10.2023 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen ympäristöhallinnon tällä verkkosivulla www.ymparisto.fi/kamppakankaantuulivoimahankeYVA.

Arviointiselostuksesta on myös painettu kappale tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa (aukiolojen mukaisesti):

 • Kyyjärven kunta, Kivirannantie 4, Kyyjärvi
 • Kyyjärven kirjasto, Tuliharjuntie 43, Kyyjärvi
 • Perhon kunta, Keskustie 2, Perho
 • Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupiste, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

YVA-menettelyn yhteydessä laadittavat Natura-arvioinnit

YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämät Natura-arvioinnit. Natura-arviointien tulokset esitetään osana YVA-selostusta. Natura-arviointi on laadittu Peuralamminnevan (FI0900031, SAC/SPA), Hötölamminnevan (FI1001011, SAC) ja Pohjoisnevan (FI0800012, SAC) Natura-alueille.

Natura-arviointeja koskeva lausuntomahdollisuus annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona YVA-kuulutuksen yhteydessä alueen haltijoille. Erillinen lausuntopyyntö Natura-arvioinneista on toimitettu Metsähallitukselle ja ELY-keskusten luonnonsuojeluviranomaisille.

Lausunnot ja mielipiteet

Arviointiselostusta ja Natura-arviointeja koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti viimeistään 13.10.2023 osoitteeseen  kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/1452/2021).

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Kyyjärvellä 5.9.2023, klo 17–19 Nopolan koululla (Koulutie 4, Kyyjärvi). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Tilaisuudessa esitellään hankkeen ympäristöarvioinnin tuloksia ja johtopäätöksiä sekä hankkeen kaavoitustilannetta. Kaavoituksen osalta tarkemmat tiedot löytyvät Kyyjärven kunnan verkkosivulta.

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista on nähtävillä kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/kamppakankaantuulivoimahankeYVA. Lisäksi perusteltu päätelmä annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Myrsky Energia Oy, Janne Tolppanen, p. 0442 787 307, janne@myrsky.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group, Henna Ruuth, p. 040 721 9675, henna.ruuth@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: KESELY/1452/2012

Julkaisija