Hyppää pääsisältöön

Jervois Finland Oy, kobolttijalostamo, Kokkola

Jervois Finland Oy suunnittelee uuden kobolttijalostamon rakentamista Kokkolan suurteollisuusalueelle noin 2,5 km Kokkolan keskustasta länteen. Alueella on voimassa T/Kem asemakaava.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kokkola, Keski-Pohjanmaa
Aihealue: Vaarallisen jätteen käsittelylaitokset, Peruskemianteollisuuden laitokset

Hankkeen kuvaus

Jervois Finland Oy suunnittelee uuden kobolttijalostamon rakentamista Kokkolan suurteollisuusalueelle noin 2,5 km Kokkolan keskustasta länteen. Alueella on voimassa T/Kem asemakaava.

Tehtaan päätuotteena ovat sekä kobolttisulfaattiliuos että kobolttisulfaattikiteet. Lisäksi voidaan valmistaa muita koboltti- ja nikkelituotteita. Laitoksella muodostuvat jätteet ovat pääosin rautasakkaa ja jäteveden puhdistuksessa syntyvää vesienkäsittelysakkaa. Sakat käsitellään ja toimitetaan asianmukaisille kaatopaikoille. Tehtaan hydrometallurgisen prosessin eri vaiheissa syntyvät jätevedet kerätään ja käsitellään ja puhdistettu vesi johdetaan purkuputken kautta mereen. Hankkeessa tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa sekä nollavaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

 • VE0: Hanketta ei toteuteta. Ympäristön nykytila ei muutu.
 • VE1: Uusi kobolttilaitos rakennetaan. Koboltin vuosituotantomäärä on 10 000 tonnia. Laitokselle rakennetaan jätevesikäsittely-yksiköt ja purkuputki mereen KIP-eteläisen hulevesialtaan purkupisteen yhteyteen.
 • VE2: Hanke toteutetaan muuten kuten vaihtoehdossa VE1, mutta käsiteltyjen prosessijätevesien purkupiste mereen sijaitsee noin 700 m ulkomerelle päin KIP-eteläisen altaan ulkoreunasta.

Arviointiohjelma

 

   

  Hankkeen yhteystiedot
  Hankkeesta vastaava: Jervois Finland Oy, EHSQ manager Jyri Lepistö, 044 7281436, jyri.lepisto@jervoisglobal.com
  Konsultti: AFRY Finland Oy, YVA-projektipäällikkö Maarit Korhonen, 044 341 6356, maarit.korhonen@afry.com
  Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ylitarkastaja Pia Jaakola, puh. 0295 027 638, pia.jaakola@ely-keskus.fi
  Diaarinumero: EPOELY/210/2023

  Julkaisija