Hyppää pääsisältöön

Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentaminen, Helsinki

Hankkeessa Länsisataman nykyistä laiturirakennetta laajennetaan ja eteläkärkeen rakennetaan uusi kenttäalue. Hankkeeseen sisältyy myös satamatunnelin rakentaminen Länsisatamasta Länsiväylälle. Hankkeen tavoitteena on, että Tallinnan ja Helsingin välinen matkustajaliikenne keskitetään Länsisatamaan.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Helsinki, Espoo
Aihealue: Liikenne, Väylät, satamat, lastaus- tai purkulaiturit, kanavat

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa Länsisataman nykyistä laiturirakennetta laajennetaan ja eteläkärkeen rakennetaan uusi kenttäalue. Hankkeeseen sisältyy myös satamatunnelin rakentaminen Länsisatamasta Länsiväylälle. Hankkeen tavoitteena on, että Tallinnan ja Helsingin välinen matkustajaliikenne keskitetään Länsisatamaan.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Vaihtoehto ei mahdollista liikenteen keskittymistä koskevan periaatepäätöksen toteuttamista.
  • Vaihtoehto A: Satamalaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. Satamatunnelin läntinen suuaukko sijaitsee Ilmarisen-talon (Porkkalankatu) pohjoispuolella.
  • Vaihtoehto C: Satamalaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. Satamatunnelin rakenteet ulottuvat lännessä Iso-Pässille. Satamatunneli ylittää Helenin öljyluolat. Vaihtoehto edellyttää TUKESin louhintakiellon purkua Helenin öljyluolien alueella. Öljyluolien käyttöön jättäminen edellyttää lisäselvityksiä. Helenin lauhdevesikanaali siirretään.
  • Vaihtoehto D: Satamanlaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. Satamatunnelin rakenteet ulottuvat lännessä Iso-Pässille. Tunneli ylittää Helenin öljyluolat ja ne poistetaan käytöstä. Länsiväylän päässä yhteiskäyttötunnelille on suunniteltava ja toteutettava korvaava reitti. Vaihtoehto edellyttää TUKESin louhintakiellon purkua Helenin öljyluolien alueella. Helenin lauhdevesikanaali siirretään.

Arviointiohjelma

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Helsingin Satama Oy, Pekka Hellström, tekninen johtaja, pekka.hellstrom(at)portofhelsinki.fi, p. +358 40 334 5804
Konsultti: AFRY Finland Oy, Liisa Suhonen, YVA-projektipäällikkö liisa.suhonen(at)afry.com puh. +358 40 5373030
Yhteysviranomainen: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liisa Nyrölä, ylitarkastaja, liisa.nyrola(at)ely-keskus.fi, puh. +358 29 5021064
Diaarinumero: UUDELY/13199/2022

Julkaisija