Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Harjunpään aurinkovoimalahanke, Ulvila

SAJM Holding Oy suunnittelee aurinkovoimalaa Ulvilaan Puhjun, Ruoppakylän ja Rankhuhdan väliselle alueelle, noin kuuden kilometrin päähän Ulvilan keskustasta koilliseen. Suunniteltu hanke on pinta-alaltaan enintään 657 hehtaaria ja teholtaan enintään 430 MWp.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Satakunta, Ulvila
Public hearing: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 13.10.2023 saakka.
Aihealue: Energiantuotanto

SAJM Holding Oy suunnittelee aurinkovoimalan rakentamista Ulvilaan Puhjun, Ruoppakylän ja Rankhuhdan väliselle alueelle. Suunniteltu aurinkovoimala sijaitsee noin kuusi kilometriä Ulvilan keskustan koillispuolella ja noin kahdeksan kilometriä Porin keskustan itäpuolella. Alue on pääosin tavanomaista talousmetsää. Hankkeen suunniteltu pinta-ala on enintään 657 hehtaaria ja teho enintään 430 MWp. Hankkeeseen sisältyy suunnitellun aurinkopaneelijärjestelmän lisäksi voimajohtokäytäviä ja tieverkosto. Aurinkovoimala liitetään Fingridin sähköasemalle ilmajohdolla tai maakaapelilla. Aurinkovoimalan sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla.

Arvioitavat vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Ulvilan Harjunpään aurinkovoimala rakennetaan Ulvilaan Harjunpään kylän pohjoispuolelle Puhjun, Ruoppakylän ja Rankhuhdan väliselle alueelle. Aurinkovoimalan kokonaispinta-ala on 657 ha ja teho 430 MWp.

VE 2: Ulvilan Harjunpään aurinkovoimala rakennetaan Ulvilaan Harjunpään kylän pohjoispuolelle Puhjun, Ruoppakylän ja Rankhuhdan väliselle alueelle. Aurinkovoimalan kokonaispinta-ala on 464 ha ja teho 300 MWp.

Arviointiohjelma

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-ohjelma nähtävillä olo

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan myös Ulvilan kaupungin verkkosivuilla.
Arviointiohjelmasta on nähtävillä paperiversio 14.9.2023-13.10.2023 Ulvilan kaupungintalolla
(Loukkurankatu 1, Ulvila) ja Ulvilan pääkirjastossa (Koulukatu 2, Ulvila).

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 4.10.2023 klo 17 alkaen Ulvilan kaupungintalolla, valtuustosalissa, osoite: Loukkurantie 1, 28450 Ulvila. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki ja -ohjeet julkaistaan tällä hankesivulla.

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 13.10.2023 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse Varsinais-Suomen ELYkeskus, PL 236, 20101 Turku.

Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomaisen lausunto julkaistaan sähköisenä viimeistään 13.11.2023.

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/HarjunpaanaurinkovoimaYVA

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: SAJM Holding Oy, Seppo Malmi, p. 0504628347, seppo.malmi@sajm.fi
Konsultti: A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, Seppo Heinänen, p. 0505911543, etunimi.sukunimi@ains.fi
Yhteysviranomainen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kirsi Nieminen, p. 0295022119, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: VARELY/3487/2023

Julkaisija