Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Halsuan tuulivoimapuiston 400 kV:n voimajohtohanke, Halsua

Hankkeessa OX2 Finland Oy suunnittelee 400 kilovoltin voimajohtoa Halsuan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoa varten.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Halsua, Lestijärvi, Perho, Keski-Pohjanmaa
Vaikuta nyt: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 22.6.2023 saakka.
Aihealue: Energian ja aineiden siirto sekä varastointi, Voimajohdot

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa OX2 Finland Oy suunnittelee 400 kilovoltin voimajohtoa Halsuan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoa varten. Halsuan tuulivoimapuisto sijoittuu Kanniston ja Honkakankaan alueille. Voimajohto sijoittuu Halsuan kunnan itäosaan, lähimmillään noin 11 kilometrin päähän Halsuan taajamasta, noin 8,5 kilometrin päähän Lestijärven taajamasta ja noin 19 kilometrin päähän Perhon taajamasta. Voimajohto on noin 8,5–15,5 kilometriä pitkä, riippuen toteutusvaihtoehdosta ja Halsuan sähköaseman sijainnista. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan Kanniston tuulivoima-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen sähköasema. Toinen sähköasema rakennetaan Honkakankaan tuulivoima-alueelle. Voimajohto rakennetaan Kanniston sähköasemalta Honkakankaan sähköasemalle ja siitä edelleen Halsuan sähköasemalle, joka on liityntäpiste kantaverkkoon.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Tuulivoimahanke liitetään parhaillaan rakenteilla olevaan 400 kV:n Eltoneva–Alajärvi-voimajohtoon, joka sijoittuu olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, Pyhänselkä–Alajärvi-johdon itäpuolelle. Uutta voimajohtoa ei rakenneta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Rakennetaan Kanniston tuulivoima-alueen koillisosasta Honkakankaan tuulivoima-alueen kautta Halsuan sähköasemalle 400 kV:n voimajohto, jonka pituus on noin 8,5–11 kilometriä. Eteläosissa reitti sijoittuu 1,5 kilometrin matkalla uuteen maastokäytävään Katajajärven pohjoispuolella ja se risteää Katajajärventien kanssa useamman kerran, jonka jälkeen se sijoittuu noin 7–9,5 kilometrin matkalla olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, niiden länsipuolelle, kunnes se liittyy Halsuan sähköasemalle.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): ): Rakennetaan Kanniston tuulivoima-alueen kaakkoisosasta Honkakankaan tuulivoima-alueen kautta Halsuan sähköasemalle 400 kV:n voimajohto, jonka pituus on noin 12–14,5 kilometriä. Kanniston sähköasemalta reitti sijoittuu noin 1,5 kilometrin matkalla olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, niiden länsipuolelle, jonka jälkeen reitti erkanee luoteeseen ja uutta maastokäytävää rakennetaan lähes kuusi kilometriä. Pohjoisosassa, noin 4,5–7 kilometrin matkalla, reitti sijoittuu vaihtoehdon VE1 tavoin taas olemassa olevien voimajohtojen yhteyteen, niiden länsipuolelle, kunnes se liittyy Halsuan sähköasemalle.
  • Vaihtoehto 3 (VE3):  Rakennetaan Kanniston tuulivoima-alueen kaakkois- tai itäpuolelta Honkakankaan tuulivoima-alueen kautta Halsuan sähköasemalle 400 kV:n voimajohto, jonka pituus on noin 10,5–15,5 kilometriä. Kanniston sähköaseman sijainnista riippuen reitti voi sijoittua hieman yli kaksi kilometriä rakenteilla olevan voimajohdon rinnalle, sen itäpuolelle. Sitten reitti erkanee koilliseen. Uutta maastokäytävää rakennetaan noin 6,5 kilometriä, jonka jälkeen reitti palaa rakenteilla olevan voimajohdon rinnalle liittyäkseen noin 4–6,5 kilometrin jälkeen Halsuan sähköasemalle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen paperiversio on luettavissa 4.5.-22.6.2023 vaikutusalueen kuntien kunnantaloilla ja -kirjastoissa aukioloaikojen mukaan:

  • Halsuan kunnanvirastolla, osoitteessa Kauppisentie 5, Halsua
  • Halsuan kunnankirjastolla, osoitteessa Perhontie 27, Halsua
  • Lestijärven kunnantalolla, osoitteessa Lestintie 39, Lestijärvi
  • Lestijärven kunnankirjastolla, osoitteessa Lestintie 38 A, Lestijärvi

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 25.5.2023 klo 17.30-19.30 Halsuan yhtenäiskoululla, Perhontie 29, 69510 Halsua. Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti. 

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

 

Mielipiteet

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 22.6.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, Pitkänsillankatu 15, 67100 Kokkola. Viitteeksi EPOELY/2175/2022.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä annetaan 22.8.2023 mennessä. Perusteltu päätelmä sekä annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan tällä sivulla.

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/halsuavoimajohtoYVA

Hankkeen yhteystiedot (laatikossa, joka avautuu + merkistä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: OX2 Finland Oy, Heli Harjula, p. 040 668 2304, etunimi.sukunimi@ox2.com
Konsultti: AFRY Finland Oy, Sisko Kotzschmar, p. 044 7595 050, etunimi.sukunimi@afry.com
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Rasimus, p. 0295 027 033, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/2175/2022

Julkaisija