Hyppää pääsisältöön

Halsuan tuulivoimapuiston 400 kV:n voimajohtohanke, Halsua

Hankkeessa OX2 Finland Oy suunnittelee 400 kilovoltin voimajohtoa Halsuan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoa varten.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Halsua, Lestijärvi, Perho
Aihealue: Energian ja aineiden siirto sekä varastointi, Voimajohdot

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa OX2 Finland Oy suunnittelee 400 kilovoltin voimajohtoa Halsuan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoa varten. Halsuan tuulivoimapuisto sijoittuu Kanniston ja Honkakankaan alueille. Voimajohto rakennetaan Halsuan sähköasemalle, jota Fingrid Oyj suunnittelee. Voimajohto sijoittuu Halsuan kunnan itäosaan, lähimmillään noin 11 kilometrin päähän Halsuan taajamasta, noin 8 kilometrin päähän Lestijärven taajamasta ja noin 19 kilometrin päähän Perhon taajamasta. Voimajohto on noin 8,5–15 kilometriä pitkä ja se sijoittuu osin samaan maastokäytävään olemassa olevien voimajohtojen kanssa. Voimajohdon pituus riippuu toteuttavasta vaihtoehdosta ja Halsuan sähköaseman lopullisesta sijainnista.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövavikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE 0: Tuulivoimahanke liitetään parhaillaan rakenteilla olevaan 400 kV:n Eltoneva–Alajärvi-voimajohtoon, joka sijoittuu olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, Pyhänselkä–Alajärvi-johdon itäpuolelle. Uutta voimajohtoa ei rakenneta.
  • Vaihtoehto VE1: rakennetaan Kanniston tuulivoima-alueen koillisosasta Honkakankaan tuulivoima-alueen kautta Halsuan sähköasemalle 400 kV:n voimajohto, jonka pituus on noin 8,5–11 kilometriä. Eteläosissa reitti sijoittuu noin neljän kilometrin matkalla uuteen maastokäytävään, josta noin 2,8 kilometriä samansuuntaisesti olemassa olevien voimajohtojen länsipuolelle noin 430–600 metrin päähän lähimmästä olemassa olevasta linjasta. Pohjoisosassa reitti sijoittuu noin 4,5–7 kilometrin matkalla olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, niiden länsipuolelle, kunnes se liittyy Halsuan sähköasemalle.
  • Vaihtoehto VE2: rakennetaan Kanniston tuulivoima-alueen kaakkoisosasta Honkakankaan tuulivoima-alueen kautta Halsuan sähköasemalle 400 kV:n voimajohto, jonka pituus on noin 12–14,5 kilometriä. Kanniston sähköasemalta reitti sijoittuu noin 1,5 kilometrin matkalla olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, niiden länsipuolelle, jonka jälkeen reitti erkanee luoteeseen ja uutta maastokäytävää rakennetaan lähes kuusi kilometriä. Pohjoisosassa, noin 4,5–7 kilometrin matkalla, reitti sijoittuu vaihtoehdon VE1 tavoin taas olemassa olevien voimajohtojen yhteyteen, niiden länsipuolelle, kunnes se liittyy Halsuan sähköasemalle.
  • Vaihtoehto VE3: rakennetaan Kanniston tuulivoima-alueen kaakkois- tai itäpuolelta Honkakankaan tuulivoima-alueen kautta Halsuan sähköasemalle 400 kV:n voimajohto, jonka pituus on noin 10,5–15 kilometriä. Kanniston sähköaseman sijainnista riippuen reitti voi sijoittua hieman yli kaksi kilometriä rakenteilla olevan voimajohdon rinnalle, sen itäpuolelle. Sitten reitti erkanee koilliseen. Uutta maastokäytävää rakennetaan hieman yli kuusi kilometriä, jonka jälkeen reitti palaa rakenteilla olevan voimajohdon rinnalle, kunnes se noin 4–7 kilometrin jälkeen liittyy Halsuan sähköasemalle.

Arviointiohjelma

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: OX2 Finland Oy, Heli Harjula, p. 040 668 2304, etunimi.sukunimi@ox2.com
Konsultti: AFRY Finland Oy, Sisko Kotzschmar, p. 044 7595 050, etunimi.sukunimi@afry.com
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Rasimus, p. 0295 027 033, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/2175/2022

Julkaisija

Takaisin ylös