Hyppää pääsisältöön

Abo Wind Oy:n Myyränkankaan tuulivoimahanke, Kihniö ja Virrat

ABO Wind Oy suunnittelee Virtain ja Kihniön kuntien alueelle tuulivoimapuistoa. Hankealueen laajuus on noin 4050 ha. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alueelle suunnitellaan enintään 29 yksikköteholtaan 7–10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen osayleiskaavoituksen kanssa. 
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kihniö, Virrat
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

ABO Wind Oy suunnittelee Virtain ja Kihniön kuntien alueelle tuulivoimapuistoa. Hankealueen laajuus on noin 4050 ha. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alueelle suunnitellaan enintään 29 yksikköteholtaan 7–10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan maakunnan raja sijaitsee hankealueen pohjoispuolella noin 5 km päässä. Noin 7 km hankealueesta luoteeseen on Kurikan kunnan raja. Hankealueen lähimmät taajama-alueet ovat Kihniön keskustassa 4 km hankealueesta lounaaseen ja Keiturinniemen alueella noin 18 km hankealueesta länteen. Virtain keskustaajama sijaitsee noin 20 km hankealueesta länteen.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan seuraavia vaihtoehtoja: 

  • VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Kihniön kunnan ja Virtain kaupungin alueelle rakennetaan enintään 29 tuulivoimalaa.
  • VE2: Kihniön kunnan alueelle rakennetaan enintään 21 tuulivoimalaa.
  • VE3: Virtain kaupungin alueelle rakennetaan enintään 8 tuulivoimalaa.

Tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitettäväksi alueen länsipuolella Åback (Kristiinankaupunki) - Melo (Nokia) 400 kV-linjaan. YVA-selostuksessa arvioidaan kahta sähkönsiirron linjausta: sähkönsiirron vaihtoehtoa SVE1 ja SVE2. Linjaukset näiden alueiden sisällä tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä.

Arviointiohjelma

Hankkeesta vastaava on avannut asukaskyselyn, joka on avoinna 23.5.-20.6. Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://new.maptionnaire.com/q/9lx4m74eab88 

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/myyrankankaantuulivoimahankeYVA.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy, Janne Ristolainen, puh. 040 562 9739, janne.ristolainen(at)abo-wind.fi
Konsultti: Ramboll Finland Oy, Axel Andersson, puh. 044 727 3451, axel.andersson(at)ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Marcus Nykopp, marcus.nykopp(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 252
Diaarinumero: PIRELY/4803/2022

Julkaisija