Hyppää pääsisältöön

Ilmasto muutoksessa

Ilmastonmuutos johtuu ihmistoiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmastonmuutos näkyy jo kaikkialla, mutta sen vaikutukset jakautuvat maapallolla epätasaisesti. Tuhoisimpien muutosten välttämiseksi on toimittava nyt.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii tekoja

lmastonmuutos vaatii pienten tekojen lisäksi koko yhteiskuntaa läpäiseviä toimia ja kaikkien osallistumista. Tärkeimpiä ilmastotoimia ovat päästöjen vähentäminen sekä toisaalta muutoksiin sopeutuminen.
Ilmastonmuutos vaatii nopeaa toimintaa
Laajana ilmiönä ilmastonmuutos vaatii pienten tekojen lisäksi koko yhteiskuntaa läpäiseviä toimia ja kaikkien osallistumista.
Lue lisää
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tarvitaan kiireellisesti yhteiskunnan jokaista sektoria,.
Lue lisää
Ilmastonmuutokseen on sopeuduttava
Ilmastonmuutokseen sopeutumalla voimme lieventää siitä aiheutuvia haittoja ja samalla hyödyntää sen positiivisia vaikutuksia.
Lue lisää

Ilmaston tila Suomessa nyt

Ilmastopäästöjä tulee monesta toiminnasta: energiantuotannosta, liikenteestä, maataloudesta, teollisuudesta ja kulutuksesta. Suomi pyrkii hiilineutraaliksi, mutta siihen on vielä matkaa.

Ilmastonmuutos näkyy jo Suomen luonnossa

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt Suomen sääoloihin, luontoon ja ihmisten elämään. Suurimmat vaikutukset ovat vasta edessä, niihin varaudutaan.

Kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät hitaasti

Suomen ilmastopäästöt ovat vähentyneet 2000-luvun alkuvuosista. Rivakampaa vähennystahtia tavoitellaan, jotta ilmastotavoitteet saavutetaan.

Hiilinielut eivät kompensoi päästöjä

Suomessa metsät ovat tärkein hiilinielu. Maatalousmaa ja muut alueet tuottavat toistaiseksi enemmän päästöjä kuin sitovat hiiltä.

Ilmasto-opas.fi - Ilmastonmuutostieto yhdestä osoitteesta

Ilmasto-opas.fi-sivusto tarjoaa luotettavaa tutkimuksiin perustuvaa tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista, keinoista sopeutua siihen ja sen hillinnästä. Sivustoa julkaisevat Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus.