PCB ja lyijy rakennuksissa

PCB-yhdisteitä käytettiin elastisissa saumaus- ja tiivistysmassoissa tehokkaan elementtirakentamisen aikakaudella, erityisesti 1960-luvun lopulla teollisuuskiinteistöissä, julkisissa rakennuksissa ja elementtikerrostaloissa.

PCB-yhdisteillä oli useita käyttökohteita:

  • Elastiset saumaus- ja tiivistysmassat, lämpölasien tiivistysmassat
  • Kloori- ja syklokautsumaalit (kulutuskestävyyttä vaativissa lattioissa)
  • Kondensaattorien ja muuntajien öljyt
  • Öljypolttimet, virranjakajat
  • Loisteputkivalaisinten varusteet
    Teollisuustilojen karkeapintaiset liukkaudenestolattiat (esim. Acrydur®)

Lyijyä on käytetty yleisesti saumausmassojen kovetteissa. Sen käyttö väheni 1970-luvun puolivälin jälkeen mangaanipohjaisten kovetteiden käyttöönoton myötä, mutta yhdisteitä on löydetty myös 1980-luvulla valmistuneista rakennuksista. Lyijyä on käytetty myös korroosionestoaineena ja väriaineena maaleissa.

Klaneettitie
© Pentti Hokkanen

PCB- ja lyijy-yhdisteiden kartoittaminen

Laboratorioanalyysillä voidaan varmistaa PCB- tai lyijy-yhdisteiden esiintyminen rakennuksessa. Tutkimuksia ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä ainoastaan PCB-yhdisteiden tai lyijyn esiintymisen selvittämiseksi.

Jos PCB:n tai lyijy-yhdisteiden esiintyminen on todennäköistä, työ kannattaa toteuttaa PCB-työnä, sillä analyysikustannukset voivat olla merkittävä menoerä etenkin pienissä korjausrakennushankkeissa.

Ympäristöministeriössä on laadittu toimenpidesuosituksia PCB- ja lyijy-yhdisteiden poistamiseksi ja huomioon ottamiseksi korjausrakentamisen yhteydessä.

PCB-yhdisteet kiinteistöalueella

Jos kiinteistöstä on löytynyt PCB-yhdisteitä, myös pihamaa saattaa olla pilaantunut. Tiedetään, että maaperän PCB-pitoisuudet piha-alueella ovat korkeimmat seinustojen lähellä. Pitoisuudet laskevat alle PCB:lle asetetun alemman ohjearvon noin kolmen metrin etäisyydellä rakennuksesta. Rakennuksen eteläpuolella pitoisuudet ovat korkeimpia. Seinustojen läheltä kaivettavaa maata ei saa käsitellä eikä sijoittaa kuten puhdasta maata.

Normaalioloissa ei tarvitse ryhtyä toimiin terveysriskin pienentämiseksi.

Suositukset maansiirtotöitä teetettäessä:

  • Pihan peruskunnostustöiden ja pihalla tehtävien maansiirtotöiden yhteydessä on otettava huomioon, että maaperässä saattaa olla PCB:tä.
  • Seinustojen läheltä (eteläseinusta 0-3 m, muut 0-2 m) kaivettavaa maata ei pidä käsitellä eikä sijoittaa kuten puhdasta maata.
  • Yleensä pitoisuudet jäävät talojen seinustojen välittömässäkin läheisyydessä alle ongelmajätteen raja-arvon.

PCB- ja lyijy-yhdisteiden haittavaikutukset

PCB-yhdisteet on luokiteltu ihmiselle todennäköisesti syöpää aiheuttaviksi. Yhdisteet ovat pysyvyydeltään ja kertyvyydeltään pahimpia ympäristömyrkkyjä.

PCB- ja lyijy-yhdisteille altistuu, kun aineita joutuu ruuansulatukseen. Altistuminen on mahdollista myös ihokosketuksen kautta tai hengitysteitse. Haittavaikutuksilta voi välttyä noudattamalla korjausrakentamisesta annettuja ohjeita ja suosituksia.

Lisätietoja saa mm. Rakennustieto Oy:n RATU-kortistosta sekä ympäristöministeriön pcb-esitteistä.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.34, päivitetty 17.11.2016 klo 17.16