Märkätilasaneerauksen valvonta ja tarkastukset

Korjaustyön valvontaan kiinnitetään usein liian vähän huomiota. Työn onnistumisen kannalta varmuus työn oikeasta tekemisestä suunnitelluilla materiaaleilla on kuitenkin keskeistä. Lisäksi hyvä laatu on yleensä kiinni työntekijän asenteesta ja siihen on valvonnalla mahdollista vaikuttaa.

Kylpyhuoneremontin valvontaan ei yleensä palkata ulkopuolista valvojaa. Kiinteistönomistajan on silti syytä hankkia sen verran tietoa, että pystyy ottamaan kantaa tavallisimpiin rakenteellisiin kysymyksiin sekä LVIS –töihin.

Mitä sertifikaatti kertoo?

Alalla on erilaisia ammattitaidosta kertovia sertifikaatteja, mutta niillä ei ole virallista hierarkiaa. Sertifikaatit ovat henkilökohtaisia, joten urakoitsijan kanssa voi sopia kirjallisesti, että esimerkiksi vedeneristystyön tulee suorittaa tarvittavan sertifikaatin omaava työntekijä. Usein työn tekee pieni urakoitsija, joten ennen sopimuksen tekemistä on syytä selvittää hänen työkokemustaan. Lista onnistuneista kohteista antaa kuvan vastuuntuntoisesta otteesta työhön.

Työn tekemisessä noudatetaan käsiteltävän tuotteen valmistajan työohjeita. Usein on suositeltavaa käyttää samassa kohteessa vain yhden valmistajan materiaaleja niiden yhteensopivuuden varmistamiseksi. Vastuut on virhetilanteissa helpointa silloin suunnata yhteen osoitteeseen.

Märkätilan korjaussuunnitelma pitää sisällään ainakin seuraavat asiat:

  • Purettavat kalusteet ja pintamateriaalit sekä purkupölyn hallintatoimenpiteet.
  • Tilan työnaikaisen suojauksen ympäröivistä tiloista. Lattian suojaus.
  • Vedeneristystyössä käytettävät materiaalit tuotenimineen.
  • Vedeneristeen liitoskohdan toteutustapa kynnyksen, lattiakaivon ja putkiläpivientien kohdalla.
  • Pintarakenteiden materiaalit tuotenimineen ja värikoodeineen.
  • Vesipisteiden suojaetäisyydet sähköpistorasioihin.
     

Muista kosteusmittaus

Purkutyön jälkeen ennen pohjatöitä tarkistetaan pinnat ja mitataan niiden kosteus. Samalla arvioidaan voidaanko työtä jatkaa suunnitelmien mukaan. Tarvittaessa rakenteita joudutaan kuivaamaan tai jopa vaihtamaan uusiin. Pohjatyöt tarkistetaan ennen vedeneristystä.

Vedeneristys tarkastetaan ennen laatoituksen alkua. Vedeneristyksen tarkastuksen kohteita ovat eristyspaksuuden mittaus sekä läpivientien ja kynnysten eristämisen onnistuminen. Samalla tarkistetaan että kaadot ovat riittäviä ja oikeaan suuntaan.

Vedeneristeeltä vaaditaan vähintään materiaalikortissa ilmoitettu kalvonpaksuus, vaikka sen saavuttamiseksi jouduttaisiin poikkeamaan materiaalitoimittajan työohjeista. Korjaustyön lopputarkastus on lähinnä esteettinen, joten sillä ei ole vaikutusta rakenteiden turvallisuuteen.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.40, päivitetty 19.1.2016 klo 13.33