Hautalammen kaivoshanke, Outokumpu

Hankkeen kuvaus

FinnCobalt Oy suunnittelee Outokummun kaupungissa entisen Outokummun kuparikaivoksen alueella sijaitsevan Hautalammen koboltti-nikkeli-kuparimalmion ottamista tuotantoon. Yhtiön tavoitteena on tuottaa maanalaisesta kaivoksesta louhittavasta malmista kasvavan yhteiskunnan sähköistymisen tarvitsemia akkuihin käytettäviä koboltti- ja nikkelikemikaaleja.

Kaivoshankkeen suunnitellut toiminnot sijoittuvaa hankkeesta vastaavan omistuksessa olevalle kiinteistölle, Hautalammen kaivospiirin alueella. Hautalammen kaivospiiri sijaitsee Outokummun Keretissä, noin 2 km etäisyydellä kaupungin keskustan länsipuolella.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto VE1: Hanke toteutuu. Kaivostoiminnan lisäksi malmi rikastetaan kaivosalueelle rakennettavassa rikastamossa. Rikasteet kuljetetaan muualle jatkojalostukseen.
  • Vaihtoehto VE2: Hanke toteutuu. Kaivostoiminnan lisäksi malmi rikastetaan kaivosalueelle rakennettavassa rikastamossa. Rikasteita jatkojalostetaan kaivosalueelle rakennettavassa akkukemikaalitehtaassa, josta lopputuotteet toimitetaan eteenpäin tuotantoketjussa.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio oli luettavana 10.12.2020 – 8.1.2021 välisenä aikana Outokummun kaupungintalolla (Hovilankatu 1) ja kirjastossa (Koulukatu 7).

Yleisötilaisuus

Hanketta, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja nyt alkavan YVA-menettelyn kulkua esiteltiin koronatilanteesta johtuen sähköisessä yleisötilaisuudessa torstaina 17.12.2020 klo 17:00 alkaen. 

Tilaisuuden esitykset:

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tuli toimittaa kirjallisena viimeistään 8.1.2021 Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle osoitteella PL 69, 80101 Joensuu (käyntiosoite Kauppakatu 40 B) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi.

Julkaistu 3.12.2020 klo 11.03, päivitetty 4.2.2021 klo 9.25