Kiimassuon jätekeskuksen laajennus, Forssa, Tammela

Hankkeen kuvaus

LHJ Group suunnittelee laajentaa nykyistä vaarallisen jätteen kaatopaikkaa Kiimassuon jätekeskuksen alueella. Lisäksi mukana on Suomen Materiaalikierrätys Oy:n Kuhalan hyötykäyttölaitoksen toiminta ja sen laajentaminen. Jätekeskus sijaitsee Forssan kaupungissa osoitteessa Kiimassuontie 127. Forssan keskusta sijaitsee noin 3 kilometrin päässä alueesta koilliseen.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Kiimassuon jätekeskuksen alueelle ei rakenneta suunnitelman mukaista vaarallisen jätteen kaatopaikkaa ja Suomen Materiaalikierrätys Oy:n toiminta säilyy nykyisessä laajuudessaan. Rakentamattomille alueille ei kohdistu muutoksia ja ne säilyvät nykytilassa. Ympäristöluvan mukaisilla alueilla toiminnot jatukuvat voimassa olevien lupien mukaisesti. 

  • Vaihtoehto VE1: Kiimassuon jätekeskuksen alueelle rakennetaan vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennusalue (9,2 ha), käsittely- ja varastokenttä (n. 2,0 ha) sekä rakennettavien alueiden hule- ja suotovesien tasausallas (n. 0,4 ha). Loppusijoitukseen käytettävää aluetta voidaan hyödyntää toiminnan aikana jätteiden käsittely- ja varastointikenttäalueena, johon rakennetaan myöhemmin kaatopaikan pohjarakenne. Lisäksi kaatopaikka-alueelle rakennetaan tarvittavat tiet ja kulkuyhteydet. Alueelle loppusijoitettavien jätejakeiden määrä vuosittain on enimmillään 100 000 tonnia. Loppusijoitusalueen lopullinen täyttökorkeus pintarakenteineen on +142,45 m (N2000), jolloin laajennusalueen täyttökorkeus on sama kuin nykyisen vaarallisen jätteen kaatopaikan ympäristöluvassa. Laajennuksen täyttötilavuus on n. 1,0 milj. m3rtr.

Suomen Materiaalikierrätys Oy:n toimintaan sisältyy muovijätteen prosessointi uusiokäyttöä varten. Hyötykäyttölaitoksen kokonaisvastaanottomäärä on muovinkäsittelylaitoksen myötä enintään 70 000 t/v.  Toimintaa varten kiinteistölle rakennetaan uusi, n. 1 200 m2 laajuinen halli.

Kiimassuon jätekeskuksen olemassa olevat toiminnot jatkuvat voimassa olevien ympäristölupien mukaisesti.

  • Vaihtoehto VE2: Kiimassuon jätekeskuksen alueelle rakennetaan vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennusalue (9,2 ha), käsittely- ja varastokenttä (n. 2,0 ha) sekä rakennettavien alueiden hule- ja suotovesien tasausallas. Loppusijoitukseen käytettävää aluetta voidaan hyödyntää toiminnan aikana jätteiden käsittely- ja varastointikenttäalueena, johon rakennetaan myöhemmin kaatopaikan pohjarakenne. Lisäksi kaatopaikka-alueelle rakennetaan tarvittavat tiet- ja kulkuyhteydet. Alueelle loppusijoitettavien jätejakeiden määrä vuosittain on enimmillään 100 000 tonnia. Loppusijoitusalueen lopullinen täyttökorkeus pintarakenteineen on + 155,45 m (N2000), jolloin myös nykyisen vaarallisen jätteen kaatopaikan täyttökorkeus on suurempi kuin nykyisessä ympäristöluvassa. Laajennusalueen ja nykyisen täyttöalueen nykyisen täyttökorkeuden ylittävä yhteenlaskettu täyttötilavuus on n. 1,8 milj. m3rtr. 

Suomen Materiaalikierrätys Oy:n toimintaan sisältyy muovijätteen prosessointi uusiokäyttöä varten. Hyötykäyttölaitoksen kokonaisvastaanottomäärä on muovinkäsittelylaitoksen myötä enintään 70 000 t/v.  Toimintaa varten kiinteistölle rakennetaan uusi, n. 1 200 m2 laajuinen halli.

Kiimassuon jätekeskuksen olemassa olevat toiminnot jatkuvat voimassa olevien ympäristölupien mukaisesti.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on annettu 24.3.2023.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/KiimassuonjatekeskusYVA

Julkaistu 14.3.2022 klo 8.32, päivitetty 24.3.2023 klo 11.25

Julkaisija: